Benvingudes i benvinguts! Sessions d'acollida per a persones migrants a Sant Martí

06/01/2022 - 11:32 h

Inclusió. Les sessions, que són de franc, es destinen a persones migrants i persones recentment empadronades a la ciutat de Barcelona

Organitzades pel SOAPI, tenen lloc cada mes i es destinen a persones nouvingudes al districte per donar-los a conèixer com funciona la ciutat i quins són els drets i deures de tothom que hi viu

El Servei d’Orientació i Acompanyament per a Persones Immigrades (SOAPI) de l’Ajuntament de Barcelona torna a posar en marxa les sessions informatives d’acollida i acompanyament. Per assistir-hi cal inscripció prèvia, que es pot formalitzar en els 30 dies previs a cada sessió.

Les sessions, d’una durada d’hora i mitja, tindran lloc inicialment de manera presencial a la seu del Districte de Sant Martí (pl. Valentí Almirall, 1). Si les mesures sanitàries ho aconsellen, es transformaran en sessions per videoconferència, cosa que es notificaria expressament a les persones inscrites.

LES SESSIONS, A SANT MARTÍ
(per inscriure-s’hi, cal clicar sobre la data escollida)
Gener, dimarts 25 a les 17.30 h
Febrer, dimarts 22 a les 17.30 h
Març, dimarts 22 a les 17.30 h
Abril, dimarts 26 a les 17.30 h
Maig, dimarts 24 a les 17.30 h
Juny, dimarts 28 a les 17.30 h
Juliol, dimarts 19 a les 17.30 h
Setembre, dimarts 27 a les 17.30 h
Octubre, dimarts 25 a les 17.30 h
Novembre, dimarts 29 a les 17.30 h
Desembre, dimarts 20 a les 17.30 h

Les sessions, que són gratuïtes per a les persones participants, es dirigeixen tant a persones  recentment empadronades a Barcelona com a persones migrants que pugui fer un temps que hi resideixen.

El contingut és el següent: 1) coneixement de l’entorn, 2) tràmits i serveis d’estrangeria, 3) aprenentatge de les llengües oficials, 4) homologacions i convalidacions d’estudis, 5) drets i deures, 6) normes de convivència, 7) equipaments i serveis públics, 8) Servei de Primera Acollida i 9) tràmits bàsics com l’empadronament o la targeta sanitària. Les persones assistents reben un certificat d’assistència que pot ser valorat en alguns tràmits d’estrangeria.

Per a més informació, s’ha habilitat
– el telèfon 695.152.724 i
– el correu-e acollida5@bcn.cat,
on també es pot fer una petició de traducció.