Comencen les reformes a l’Escola Arc de Sant Martí del barri la Verneda i la Pau

03/11/2014 - 15:16 h

Les obres de l'Escola Arc de Sant Martí han començat aquest octubre i es preveu que quedin enllestides el mes de desembre del 2015. Disposen d'un pressupost d'1.813.022 euros que aporta el Consorci d’Educació de Barcelona.

Les obres han començat aquest octubre i es preveu que quedin enllestides el mes de desembre del 2015. Tenen un pressupost de 1.813.022 euros que aporta el Consorci d’Educació de Barcelona.
L’Escola Arc de Sant Martí és la més antiga del barri, construïda el 1970.  Aquesta reforma integral  dóna resposta a una actuació molt necessària per a la comunitat educativa i per als veïns, que tindran un equipament al barri amb totes les garanties de seguretat.

Els objectius principals del projecte consisteixen en la rehabilitació estructural de l’edifici per adaptar-lo a les necessitats actuals de l’escola, de manera que l’edificació respongui a uns paràmetres formals i arquitectònics a fi que l’edifici s’adapti millor a l’entorn.

La reforma també inclou la nova edificació d’un edifici annex al principal, on s’ubicaran la nova cuina, el menjador de l’escola i la sala de calderes.

L’escola consta d’una planta baixa i de dues plantes més. També es tenen en compte altres aspectes, com el sistema constructiu utilitzat, l’eficiència energètica de l’edifici i el respecte pel medi ambient tant en el procés constructiu com en l’ús del mateix edifici.

El projecte de reforma integral també preveu un accés diferenciat per accedir a l’escola i a l’escola bressol existent, la distribució en planta baixa i planta primera, del CFA La Verneda. Aquest centre disposarà de cinc aules i pot tenir un claustre de fins a vuit docents. El centre ha de tenir capacitat per a uns 135 alumnes en torn doble o triple de matí, tarda i vespre.