Concurs de dibuix infantil sobre la plaça dels Porxos

08/09/2017 - 08:30 h

El certamen està adreçat a infants fins als 14 anys i té com a temàtica “Imagina com jugar i compartir a la plaça dels Porxos”

 

El certamen està adreçat a infants fins als 14 anys i té com a temàtica “Imagina com jugar i compartir a la plaça dels Porxos”.

El concurs de dibuix Plaça dels Porxos, un espai per a tothom està organitzat pel Districte de Sant Martí i té com a objectiu convertir la plaça dels Porxos en un espai de convivència per a tothom.

Hi pot participar qualsevol nen o nena de Barcelona que tingui com a màxim 14 anys. Només es pot presentar un dibuix per participant. Les obres han de ser inèdites i la tècnica és lliure.

Consulta el díptic del resum de les bases clicant l’enllaç següent:
Plaça dels Porxos, un espai per a tothom – concurs de dibuix
(versió descarregable, a l’espai “fitxers relacionats”)

Els infants interessats a participar-hi, poden presentar el seu dibuix al Centre Cívic Sant Martí (c. Selva de Mar, 215) fins al 27 d’octubre del 2017. El centre obre de dilluns a divendres, de 8 a 22 h.

El nom dels guanyadors del concurs es farà públic el 19 de novembre a les 12 h a la plaça dels Porxos, en el marc de la Festa Major 2017. Els autors o autores dels tres millors dibuixos seran premiats amb un obsequi. Totes les obres presentades estaran exposades a la sala d’exposicions del Centre Cívic Sant Martí del 20 al 30 de novembre del 2017.

 

 

______________________BASES COMPLETES______________________

– El concurs de dibuix Plaça dels Porxos, un espai per a tothom està organitzat per la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del Districte de Sant Martí ( Ajuntament de Barcelona ). Té com a objectiu de millorar i sensibilitzar sobre els usos que es fan de la plaça.

– L’objectiu d’aquest concurs és que la Plaça dels Porxos sigui un espai de convivència per a tothom.

– Aquest està adreçat a nens i nenes fins els 14 anys de Barcelona.

– Les obres han de ser inèdites i la tècnica és lliure. No poden superar les mides d’un full DIN-A4 amb una posició vertical o horitzontal. Només es podrà presentar una obra per infant. El dibuix es dipositarà dins un sobre tancat. Dins d’aquest sobre, i en un full apart, també s’hauran d’incloure les dades personals de l’autor/a (nom, cognoms, edat, escola, e-mail i telèfon de contacte), així com el full d’autorització degudament complimentat. Fora del sobre caldrà posar: Concurs de dibuix Plaça dels Porxos, un espai per a tothom.

– Es poden consultar les bases: http://ajuntament.barcelona.cat/santmarti

– Es poden presentar obres fins el dia 27 d’octubre de 2017. El lloc on s’han de presentar les obres, és el Centre cívic Sant Martí, carrer Selva de Mar 215, 08020 Barcelona, de dilluns a divendres de 8 a 22 hores.

– El jurat estarà composat per persones que siguin representants veïnals i personal tècnic del Districte de Sant Martí, Ajuntament de Barcelona. El jurat es reserva el dret d’excloure del concurs aquells dibuixos que no s’ajustin a les bases i que es puguin considerar contraris als valors de respecte per l’entorn, civisme, convivència i l’equitat de gènere.

– Les persones guanyadores del concurs es faran públiques el dia 19 de novembre a les 12 hores a la Plaça dels Porxos, dins del Matí infantil de Festa Major 2017. I s’atorgarà obsequis als tres millors dibuixos.

– Totes les obres presentades estaran exposades a la sala d’exposicions del Centre cívic Sant Martí del 20 al 30 de novembre de 2017, de dilluns a divendres de 9 a 21 hores.

– Les persones autores dels dibuixos guanyadors autoritzen al Districte de Sant Martí ( Ajuntament de Barcelona ) a utilitzar els continguts de l’obra per a finalitats promocionals i de divulgació cultural, ja sigui fragmentàriament com íntegra. En aquest sentit, podrà utilitzar-ne extractes o adaptar-la per poder-ne difondre els continguts en qualsevol suport i mitjà, i en comunicació pública per mitjà d’Internet. La resta d’obres podran ser retirades pels seus autors, a partir del 11 de desembre de 2017 al mateix Centre cívic Sant Martí. Les que no s’hagin retirat, en el termini d’un any, es destruiran.

– Protecció de dades: En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), s’informa que les seves dades de caràcter personal passaran a formar part d’un fitxer el titular del qual i responsable és el Districte de Sant Martí ( Ajuntament de Barcelona ). Consent l’ús de les seves dades amb la finalitat d’ informació relacionada amb l’activitat: Concurs de dibuix Plaça dels Porxos, un espai per a tothom i l’ Exposició Plaça dels Porxos, un espai per a tothom, per la qual les està facilitant. Pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant sol·licitud per escrit amb la referència “Tutela Drets LOPD” i dirigida a la Direcció de Serveis a les persones i territori del Districte de Sant Martí, carrer Andrade 9-11, 08018 Barcelona. Les dades de caràcter personal facilitades per a participar en el present concurs hauran de ser veraces i exactes.

– L’organització té dret a resoldre qualsevol imprevist que hi pugui haver.

– La participació en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.

*

Viure Sant Martí en família.