Coneix els resultats del procés participatiu sobre la plaça dels Porxos

10/04/2019 - 07:50 h

Participació. Les 25 propostes de millora de la plaça s'han consensuat de forma participativa entre el veïnat i les associacions del barri

El veïnat, entitats i associacions de la zona plantegen 25 propostes de millora de la plaça consensuades per tal de millorar la convivència i resoldre les mancances d'accessibilitat i seguretat.

El procés participatiu de la plaça dels Porxos ha arribat a la fase final de retorn després de dur a terme diverses trobades de debat amb veïnat, entitats i associacions d’aquesta zona del barri de Sant Martí de Provençals.

Consultar els resultats del procés participatiu a ‘Adjunts’

Punts forts i punts febles de la plaça 

En una primera fase de diagnosi les parts implicades van identificar els valors i les mancances de l’espai i l’entorn, i van consensuar els usos necessaris i el nou disseny.

Consultar el mapa de diagnosi a ‘Adjunts’

A tall d’exemple, es van trobar mancances entorn al mobiliari urbà, il·luminació, vegetació i ombres, així com en espais lúdics per a infants d’entre 8 i 12 anys i en infraestructura estable per a desenvolupar activitats populars.

En la diagnosi també es va ressaltar la dificultat en els accessos, tant des de la Gran Via com per a als vehicles de càrrega i descàrrega, i posa de manifest la problemàtica existent de filtracions a l’aparcament soterrat de la plaça.

Les 25 propostes de millora per a la plaça dels Porxos

La proposta ciutadana sorgida del procés participatiu, que es pot consultar a l’apartat de documents adjunts de la notícia, determina tres zones diferenciades a la plaça:

  • Una zona d’estada i tranquil·litat: amb més mobiliari urbà i la vegetació, el foment de la interacció social a través de diverses tipologies de bancs, i es tindria en compte els tubs de sortida d’aire d’aparcament ja que són percebuts com una oportunitat lúdica per a infants i adolescents.
  • Una zona plurifuncional: la zona central de la plaça estaria lliure d’obstacles per garantir la flexibilitat de la zona. Es proposen pintar jocs a terra, posar un punt fix de llum per a les festes majors i reorganitzar les fonts apropant-les a les zones de joc intensiu.
  • Una zona d’estructures de joc: es proposa millorar el parc infantil existent, tant repensant l’organització dels espais com reparant els desperfectes, i habilitar una zona de jocs per a majors de 8 anys en la part enjardinada fent compatible el lleure i la preservació del verd.

Per tal de millorar la convivència es proposa delimitar les zones de tranquil·litat i de pas amb les de joc, i pavimentar les diverses zones de la plaça de manera diferenciada en funció de l’ús.

Pel que fa als accessos es proposa suprimir les barreres arquitectòniques, fer accessos laterals a la plaça més còmodes i segurs, i millorar l’accés a l’escola Els Porxos senyalitzant, per exemple, l’accés amb un camí escolar o convertint el carril de circulació del davant en un carril 30 km/h. En aquest sentit, el disseny de la plaça també es vindria determinat amb criteris d’accessibilitat universal. L’embelliment de la pèrgola ja existent seria una altra proposta a tenir en compte.

Consultar el mapa de les propostes de millora a ‘Adjunts’

Origen del procés participatiu 

El Consell de Districte de Sant Martí del dia 1 desembre de 2016 va aprovar, per unanimitat, l’elaboració del projecte de millora de la Plaça dels Porxos i de reparació del pàrquing municipal soterrani, amb el compromís de desenvolupar-lo de forma participativa i en consens amb totes les parts implicades.

Una primera acció prèvia que es van realitzar en aquest sentit va ser un concurs de dibuix entre els nois i les noies de l’Escola de Primària Els Porxos el 2017.