Consells per a la prevenció del contagi davant la Covid-19

12/03/2020 - 12:10 h

Covid-19. El rentat correcte de mans es pot fer amb aigua i sabó o per fricció amb preparats amb alcohol seguint unes tècniques especials

El rentat correcte de mans es pot fer amb aigua i sabó o per fricció amb preparats amb alcohol seguint unes tècniques especials

Per evitar el contagi de la Covid-19, es recomana seguir les mateixes mesures de protecció que per prevenir la grip estacional. Molt especialment, les següents:

·           El rentat de mans freqüent amb aigua i sabó, seguins unes instruccions precises en fer el rentat de mans amb aigua i sabó o per fricció amb preparats amb alcohol.

.           Evita tocar-te el nas, els ulls i la boca; les mucoses són el millor vehicle de conducció dels virus.

·           En estossegar o esternudar, cal cobrir-se la boca i el nas amb un mocador d’un sol ús (i llençar-lo després a la paperera) o amb la part interior del colze.

·           Cal mantenir la distància amb les persones, amb un mínim d’entre 1’5 i 2 metes.

·           Evita compartir menjar o estris.

.           En tornar a casa, cavia’t de roba.