Convocada la XI edició del certamen Paraules a Icària

11/10/2018 - 09:27 h

Cultura i lleure. El certamen literari consta de dues categories i està obert a la participació de tothom qui ho desitgi.

El certamen literari consta de dues categories i està obert a la participació de tothom qui ho desitgi.

El termini de presentació de les candidatures es va obrir el dia 5 d’octubre, l’endemà de la data en què es va publicar l’anunci de convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Les persones interessades a participar-hi poden lliurar les seves obres fins al 30 de novembre de 2018.

El certamen està organitzat pel Districte de Sant Martí i Edicions Saragossa. Es convoca amb la finalitat de promoure la creació literària i fomentar el plaer de la lectura. El premi es divideix en dues categories, corresponents a dues de les col·leccions de l’editorial: Cistell i Ritmes.

Les categories

El cistell. Narrativa i cròniques amb diferents eixos temàtics:
– Narracions de ficció arrelades en un lloc, tradició i/o costums de les nostres terres.
– Esdeveniments de la pròpia vida: vivències, sentiments, records, petites i/o grans històries.

Relats. Dedicat a la poesia.

Els premis

Les persones guanyadores de cada categoria rebran un premi econòmic de  2.000 euros i una rèplica de l’escultura Paraules a Icària, obra de l’escultora Sònia Benítez. Per la seva banda, Edicions Saragossa atorgarà la signatura d’un contracte d’edició per a la publicació de 500 exemplars de l’obra guanyadora de la categoria El cistell, i de 300 exemplars de l’obra guanyadora de la categoria Ritmes.

La comunicació dels resultats i el lliurament dels premis es farà durant l’acte de celebració del certamen, que se celebrarà el dia 28 de febrer de 2019, a les 19 h, a la Sala d’Actes de l’Ajuntament del Districte de Sant Martí (pl. Valentí Almirall, 1).

Els requisits de participació

– Els originals seran escrits en llengua catalana o castellana.
– Cada persona pot presentar únicament un original per a cada categoria.
– Els originals han de ser inèdits i no premiats en altres certàmens o concursos, ni publicats a Internet.
– Els originals s’han de presentar mecanografiats a doble espai amb lletra Times New Roman, cos 12, o en Arial, cos 10, en fulls DIN-A4 a una cara (de 1.850 caràcters).
– L’extensió del text variarà segons la categoria: El cistell, mínim 125 folis i màxim 250 folis; Ritmes, mínim 40 poemes i màxim 100 poemes.
– Els originals han d’anar encapçalats per un títol.
– S’haurà de presentar un pendrive que contingui l’obra en un document en format Pdf i en un document en format Word. En ambdós casos, hi haurà de constar: “Paraules a Icària”, títol de l’obra original, categoria a la qual es presenta i pseudònim de l’autor/a.
– Juntament amb el pendrive s’haurà de presentar:
– Una carta dirigida a Edicions Saragossa indicant expressament: “Conec les bases de la present convocatòria del Certamen Paraules a Icària i accepto complir-les”, signat amb el pseudònim.
– També s’ha d’entregar un sobre, tancat, de mida quartilla, amb el títol de l’original i, a dintre, un full amb les dades de l’autor/a: nom, cognoms, data de naixement, adreça, NIF, telèfon i correu electrònic (si en té). S’admetran sobres que portin segell de correus amb la data compresa dins del termini indicat per presentar els treballs.

Podeu consultar la resta de les Bases Particulars del certamen, així com la convocatòria oficial, a l’apartat ‘Adjunts’.