Decidim: innovació tecnològica per a una democràcia real

05/04/2019 - 09:01 h

Participació. La plataforma digital de participació ciutadana Decidim és una eina d'enfortiment democràtic feta amb programari lliure i plantejada com un bé comú.

“Acceptada”, així és com figura la proposta de crear més zones verdes, feta per l’Iris Codina dins el Pla d’actuació municipal (PAM).

L’Iris és veïna de Barcelona i va participar en el procés obert als barcelonins i les barcelonines per definir el PAM, l’any 2016. I ho va fer en línia, a través de la plataforma decidim.barcelona, que l’Ajuntament havia creat aquell mateix any amb l’objectiu d’implicar la ciutadania de manera real i directa en les actuacions a la ciutat.

Des d’aleshores s’han dut a terme 38 processos oberts a la participació digital a la ciutat, que van des dels molt amplis, com el mateix PAM, fins a intervencions tan concretes com el disseny del carrer via Laietana. Aquests processos han sumat més de 13.665 aportacions, 9.461 de les quals s’han aprovat després de ser avaluades. Algunes ja han estat implementades i d’altres ho estaran en breu, fruit d’haver-les incorporat a mesures de govern o reglaments de l’Ajuntament.

Propostes, suports, adhesions, debats, seguiment… la participació té moltes cares

Martin Garber va proposar en el procés del PAM “lluitar contra l’obsolescència de producte, programada o no”. Amb el seu perfil de participant a la plataforma va poder fer un seguiment de com estava la seva aportació. En el seu cas, el Pla d’impuls del consum responsable és l’instrument de l’Ajuntament que recull elements de la seva proposta.

Aquest seguiment és un dels eixos més innovadors de l’estratègia de participació en línia, perquè assegura un retorn a les persones que s’impliquen, i que a través de la plataforma saben si s’han incorporat o no les seves propostes a les polítiques municipals.

És en aquest sentit que els tècnics de l’Ajuntament perceben la plataforma com a imprescindible per garantir el principi de democràcia real: “La participació s’ha de poder donar en qualsevol grup i a tota la diversitat de la ciutadania, amb transparència i amb garanties que es farà un retorn a qui participa”, ens comenta l’Andreu Parera, de la Direcció de Serveis de Democràcia Activa.

“La participació s’ha de poder donar en qualsevol grup i a tota la diversitat de la ciutadania, amb transparència”.

També l’Albert Pérez, secretari del Consell Escolar Municipal (CEM), confirma la utilitat de projectes com Decidim, amb un exemple concret: gràcies a la plataforma, les eleccions al CEM es poden fer també per internet. Tot i ser un projecte en curs, això ha facilitat moltes més candidatures que en anteriors processos només presencials.

Al districte de Sant Martí, també van optar per “Repensar el 22@” amb els diversos agents del barri, afegint a les trobades presencials l’opció de participació digital del decidim.barcelona. Segons Albert Martín, tècnic encarregat del projecte, “la combinació de les dues tipologies de participació ha estat l’èxit del procés, que ha incorporat 45 propostes ciutadanes i ha conclòs amb el pacte per un 22@ més inclusiu”.

Més enllà de Barcelona, una eina lliure a l’abast de tothom

Decidim Barcelona és, en realitat, un desenvolupament específic per a la ciutat de Barcelona de la plataforma Decidim, una infraestructura digital lliure i oberta desenvolupada per a la democràcia participativa.

El terme “infraestructura digital” fa referència a un conjunt d’eines, recursos, conjunts de dades, documents, codis (legals, informàtics, etcètera), interfícies i serveis digitalitzats. I què vol dir “lliure i oberta”? Doncs que qualsevol persona pot accedir, copiar i modificar aquest conjunt d’eines per construir la plataforma de participació en línia que vulgui, segons les seves necessitats, això sí, mantenint les mateixes condicions d’accés obert que té el codi utilitzat. És a dir que no el pot fer privatiu —fer pagar per usar-lo o modicar-lo—, sinó que el seu desenvolupament restarà obert perquè tothom pugui utilitzar-lo i millorar-lo.

I és que la infraestructura digital Decidim va ser creada des de l’Ajuntament per als processos democràtics de la ciutat de Barcelona amb l’objectiu que esdevingués un bé comú. És la raó per la qual el 2017 va ser posada a disposició de qualsevol entitat, pública o privada, segons explica l’Arnau Monterde, coordinador de la plataforma.

Aquell any es va signar el Conveni d’extensió amb el Consorci Localred i, a hores d’ara, ha estat utilitzada, només al territori espanyol, per 110 institucions i organitzacions, entre les quals 70 són ajuntaments, dues diputacions (Barcelona i Girona) i la Generalitat de Catalunya. A escala internacional, s’està utilitzant el codi de Decidim a diverses ciutats de 10 països, a banda de diverses organitzacions socials.

“Decidim es va fer en codi lliure per tal de garantir el retorn social d’aquesta inversió pública en tecnologia”.

En la mateixa línia s’emmarca la signatura d’un conveni amb diferents entitats de l’àmbit de l’acció comunitària i de l’economia social i solidària. Amb aquests acords de col·laboració, l’Ajuntament facilitarà a les entitats signants la instal·lació tècnica de la plataforma Decidim i l’assessorament per utilitzar-la de manera correcta. Per la seva banda, les entitats es comprometen a complir el contracte social de la plataforma Decidim i a participar en la comunitat Decidim.

“Per això es va fer en codi lliure, perquè s’havia de garantir el retorn social de la inversió pública en tecnologia”, comenta Monterde. És precisament aquesta idea de comuns digitals que travessa tot el projecte de la plataforma i que es concreta en el “contracte social”, que defineix un conjunt de principis rectors que han d’aprovar i seguir els qui en vulguin fer ús, i entrar, així, a ser membres del projecte.

Aquests principis es poden resumir en cinc eixos: programari sempre obert, sigui quin sigui el desenvolupament que se’n faci; transparència, és a dir, que tot el contingut ha de ser accessible; igualtat d’oportunitats per a les persones participants, i permetre-hi l’accés de manera inclusiva; privadesa de les dades, i garantia democràtica, en el sentit de respondre a la ciutadania i complir els compromisos adquirits en els processos.

Seguretat de les dades: com es pot fer la verificació?

El repte de la privacitat és, també, un tema que defineix el projecte en un món d’incertesa sobre l’ús i el control de les nostres dades personals. Monterde ho exposa així: “En l’era digital és crucial posicionar-se a favor de la seguretat i la privacitat. Això només es pot fer si el sistema i la comunitat que el sustenta és garantista, oberta i transparent. Decidim no utilitza, ven o manipula les dades; de fet, en demana les mínimes per poder participar”.

Però amb tan poca informació, com es pot assegurar el correcte exercici del dret a la participació? “Si es fan propostes d’actuacions en determinats processos, no té per què haver-hi cap verificació, les persones implicades són les interpel·lades però, importaria si una bona proposta ve de fora del territori, per exemple? En el cas que impliquin una presa de decisió concreta es poden fer servir eines com el padró i, en tots els casos, garantir que les dades no seran mai traspassades o utilitzades fora de l’objectiu del procés”, apunta Monterde.

La comunitat com a garantia de drets democràtics i de privacitat

El màxim nivell de garanties de democràcia i seguretat del contracte social prové de la comunitat que envolta, i el projecte hi recolza; es diu Metadecidim. Aquesta comunitat oberta serveix per articular processos realment democràtics, i se’n reconeix la naturalesa publicocomuna.

Metadecidim està composta per totes les persones, entitats i institucions que volen fer aportacions i alhora fer de garants del contracte social. “Actualment té una àmplia representació social, amb 667 participants entre ciutadania, desenvolupadores i investigadores, empreses i institucions d’arreu del món. Serveix com a espai d’experimentació, com a lloc per testar noves funcionalitats de la plataforma, detectar millores i recollir propostes de noves funcionalitats”, concreta l’Arnau.

decidim.org, decidim.Barcelona, Metadecidim. Recapitulem?

Decidim és una innovació tecnològica impulsada, com heu vist, des de l’Ajuntament, però compartida amb tota la ciutadania, que assegura la seva extensió i millora col·lectiva a través de la comunitat Metadecidim. La instància o plataforma decidim.barcelona, per la seva banda, és l’eina de participació ciutadana digital construïda i adaptada a les necessitats de la ciutat de Barcelona a partir del codi obert de Decidim.

Molts “Decidims” però un sol projecte: la generació d’una eina digital al servei de la democràcia real

, en mans de la ciutadania i sota el seu control democràtic.