Donació de material informàtic per a entitats socials

04/07/2020 - 00:24 h

Participació. Barcelona Activa ha obert una convocatòria de sol·licitud, que finalitza el 9 de juliol, per a la cessió a entitats de l’àmbit social i sense afany de lucre de material informàtic en bon estat

Barcelona Activa ha obert una convocatòria de sol·licitud, que finalitza el 9 de juliol, per a la cessió a entitats de l’àmbit social i sense afany de lucre de material informàtic en bon estat

Els materials oferts en aquesta ocasió són 136 monitors, 15 punts d’accés wi-fi i 1 commutador de xarxa poE. A la clàusula tercera de les bases de la convocatòria (vegeu l’apartat ‘Més informació), on s’especifiquen els criteris d’admissibilitat, es puntualitza que podran optar a la donació entitats de l’àmbit social i sense afany de lucre que realitzin principalment les seves actuacions a la ciutat de Barcelona.

Les entitats interessades hauran de presentar un breu projecte on exposin la quantitat de material que volen sol·licitar, l’ús que se’n farà del mateix i altra informació rellevant. El termini de presentació és, com bé s’indica a les bases de la convocatòria, fins el dia 9 de juliol de 2020 a les 14 h, mitjançant l’adreça de correu electrònic: juridic@barcelonactiva.cat.

En determinats moments, es dóna la situació en què l’organització pot tenir excedents de maquinari informàtic, i d’acord amb els principis que conformen les activitats d’economia circular en els que ens basem, des de Barcelona Activa es posen a disposició d’entitats de l’àmbit social no lucratives, sense que suposi cap tipus de cost addicional per les persones que rebin aquest material, a banda del transport del material facilitat en qüestió.