El Consell de Districte tanca el mandat amb decisions de futur

08/03/2019 - 15:46 h

Participació. La darrera sessió plenària del mandat proposa les candidatures del Districte per a la recepció de les Medalles d'Honor de la ciutat, i presenta l'informe de la tasca feta durant els darres 4 anys

La darrera sessió plenària del mandat proposa les candidatures del Districte per a la recepció de les Medalles d'Honor de la ciutat, i presenta l'informe de la tasca feta durant els darres 4 anys

Fent una excepció, el president del Consell, el regidor Raimond Blasi, va proposar d’obrir la sessió avançant el punt de l’ordre del dia pel qual es presentaven les candidatures per a la concessió de les Medalles d’Honor de Barcelona 2019. D’aquesta manera les senyores Montse Milà i Leo Valero seran les dues candidatures proposades per Sant Martí per a aquests guardons, que es lliuraran al novembre en un acte solemne al Saló de Cent.

Un cop despatxats els punts de tràmit inicials, el regidor Josep Maria Montaner va donar pas a la presentació de l’informe sobre l’acció de govern, mentre que al seu torn, el conseller Marc Andreu va presentar l’informe sobre l’execució del pressupost, i el conseller Jordi Martí un informe sobre les mesures i actuacions de participació ciutadana i enfortiment comunitari.

Ja en la part decisòria, el Consell va informar favorablement sobre actuacions remarcables, com ara la modificació del PGM en l’àmbit del sector Prim que ha de permetre la integració i el desenvolupament de l’espai amb habitatge protegit i dotació d’equipaments, el Pla Especial Urbanístic per regular l’adquisició de l’oficina bancària ubicada en l’antic cinema Pere IV del c. Alfons el Magnànim, i el Pla Especial Urbanístic per regular l’ampliació de l’escola Pere Calafell i possibilitar la ubicació dels centres d’ensenyament que hi estan projectats.

Igualment, es va informar sobre els canvis de limitacions territorials entre els districtes de Sant Martí i de Sant Andreu en l’àmbit del pont de Bac de Roda que han de facilitar l’harmonització de la prestació dels serveis en aquell espai.

Els grups proposen, el plenari disposa

En la part d’impuls i control, els grups que configuren el plenari del Consell del Districte van debatre les següents proposicions:

Iniciar els tràmits per a l’enderroc del mur del solar alliberat que ocupava l’antiga subestació transformadora del Poblenou, presentada per grup de Demòcrata i aprovada amb els vots favorables dels grups d’ERC-AM, de PSC-CP, de Cs, de PP i de CUP-PA i l’abstenció de BComú.

Adopció d’un compromís ferm i efectiu per combatre propostes i actituds autoritàries que atemptin els valors democràtics, presentada pel grup d’ERC-AM, i aprovada amb els vots favorables dels grups de BComú, Demòcrata i de CUP-PA, el vot contrari de PP, i les abstencions de PSC-CP i de Cs.

Acordar la inclusió dels noms de set dones en el nomenclàtor del barri del Besòs i el Maresme presentada pel grup de PSC-CP, i aprovada amb el vot favorable dels grups Demòcrata, d’ERC-AM, de Cs, de PP i de CUP-PA, i l’abstenció del grup de BComú.

Reprovació de la gestió municipal al Districte de Sant Martí presentada pel grup de Cs, i rebutjada amb el vot favorable dels grups Demòcrata i de PP, el vot contrari dels grups de BComú, d’ERC-AM i de CUP-PA, i l’abstenció del grup de PSC-CP.

Combatre l’ocupació d’habitatges a través d’unes mesures concretes explicitades en la pròpia proposició presentada pel grup de PP, i rebutjada amb el vot favorable del grup de Cs, i el vot contrari dels grups de BComú, Demòcrata, d’ERC-AM, de PSC-CP i de CUP-PA.

Acordar espais del barri de Provençals del Poblenou que permetin la construcció d’un institut que doni servei a aquest barri i als colindants presentada pel grup de CUP-PA, i aprovada amb el vot favorable dels grups de BComú, Demòcrata, d’ERC-AM, de PSC-CP i de Cs, i el vot en contra del grup de PP.

D’altra banda, l’equip de govern va donar resposta a les preguntes de tots els grups municipals i a les peticions de seguiment de proposicions i declaracions de grup.

L’organització, i la institució

La sessió plenària va acabar la lectura de dues declaracions institucionals sobre la commemoració del Dia Internacional de les dones, que es commemora el 8 de març, i sobre el conflicte del Sàhara Occidental.