El 'Repensem el 22@' culmina amb una proposta enfocada a les necessitats quotidianes

05/06/2018 - 14:03 h

Participació. Els resultats volen esdevenir un instrument d’anàlisi i de proposta sobre els actuals reptes als quals s’enfronten els barris del Poblenou i el Maresme

Mig any després que es posés en marxa el procés participatiu 'Repensem el 22@', se n'ha celebrat la culminació, amb una jornada en què s'han posat en comú totes les propostes recollides i s'han definit conjuntament les mesures de més consens i prioritàries per plantejar-ne la viabilitat tècnica en les diverses zones industrials.

Els resultats del procés participatiu volen esdevenir un instrument d’anàlisi i de proposta sobre els actuals reptes als que s’enfronten els barris del Poblenou i el Maresme, on s’ubica el Pla 22@.

En la jornada final, celebrada dissabte 26 de maig al MHUBA Oliva Artés, s’han presentat públicament la diagnosi de les 35 necessitats i problemàtiques detectades als barris del 22@, així com les 45 propostes ciutadanes sorgides del procés. Els àmbits que aborden són diversos: l’habitatge, el comerç, els equipaments, el patrimoni, l’espai públic, la mobilitat i l’economia en oficines i naus.

Ara queda generar una memòria tècnica del procés participatiu especificant la priorització de les propostes en les diverses zones en funció de l’estat de desenvolupament de la transformació del 22@, i fer-ne una devolució pública en Consells de Barri i a través dels canals oficials de comunicació del districte de Sant Martí.

Les necessitats més destacades i les possibles propostes de resposta

El 22@ no ha satisfet les necessitats d’ocupació i comerç dels barris, destaca la desaparició del comerç de proximitat i l’excés d’hotels. Es planteja la necessitat de seguir atraient empreses de les noves tecnologies en els edificis d’oficines però potenciar altres usos en les zones que encara hi ha naus industrials: tallers, economia cooperativa i vinculada a la cultura.

> Es considera que no hi ha suficient habitatge a les zones 22@ i destaca la necessitat de protegir al veïnat i l’habitatge preexistent i no consolidat. Es planteja l’habitatge públic de lloguer i el cooperatiu com a tipologies necessàries per a fer front la gentrificació.

> Les zones de Bogatell, Provençals i el Maresme són les que menys s’han transformat, generen percepció d’inseguretat i romanen amb gran quantitat de solars abandonats de llarga durada. Es planteja la necessitat d’ubicar-hi equipaments de proximitat, adequar les voreres i l’accessibilitat universal i penalitzar els solars de llarga durada.

> El model urbà 22@ no afavoreix la identitat i la cohesió dels barris, es considera que cal protegir i potenciar el patrimoni històric i evitar el contrast arquitectònic de les noves edificacions. Es planteja omplir el patrimoni d’usos vinculats a equipaments públics, activitat cultural o economia cooperativa.

> En relació a la mobilitat destaca la idoneïtat de l’obertura de carrers per a connectar els barris del Besòs amb la ciutat, tot i la voluntat de preservar l’estructura dels passatges i traces històriques. Es planteja la necessitat de pacificar els carrers tenint en consideració pros i contres del model Superilla.

Un procés cuinat a foc lent

El mes d’octubre del 2017 l’Ajuntament de Barcelona va engegar el procés participatiu ‘Repensem el 22@’ amb l’objectiu de repensar col·lectivament -entre la ciutadania i els agents socials i econòmics del territori- una estratègia conjunta davant els actuals reptes socials, econòmics i urbanístics del Poblenou i el 22@.

Després d’una primera etapa informativa, entre els mesos de gener i de febrer es van recollir les necessitats i les problemàtiques del 22@ en l’anomenada fase de diagnosi ciutadana. Per fer-ho possible, es van dur a terme 809 enquestes ciutadanes i quatre recorreguts amb perspectiva de gènere.

Posteriorment, i un cop detectats els reptes socials, urbanístics i econòmics, entre els mesos de març i abril es van fer una sèrie de debats propositius. Concretament, catorze sessions per col·lectius i agents socials del territori, i dos més oberts al veïnatge.

És en el marc de la jornada final convocada el passat 26 de maig que es presenten els resultats sorgits i es debat sobre la seva priorització i ubicació en les diferents zones del Poblenou i el Maresme.

En total hi han participat més de mil persones, tant de manera presencial com digital, mitjançant la plataforma decidim.barcelona.

PartPa