Els Consells de Seguretat i Prevenció de tots els districtes es reuniran al setembre

16/08/2019 - 08:13 h

Seguretat i prevenció. Pròximament es farà pública la data de convocatòria a Sant Martí de la Taula de Seguretat, l'espai d'intercanvi d'informació i de diagnòstics sobre la convivència als barris.

Pròximament es farà pública la data de convocatòria a Sant Martí de la Taula de Seguretat, l'espai d'intercanvi d'informació i de diagnòstics sobre la convivència als barris.

Els Consells de Seguretat i Prevenció dels districtes es convocaran a partir del setembre per treballar conjuntament amb les entitats veïnals i de districte. En el cas del Districte de Sant Martí, l’òrgan convocat serà la Taula de Seguretat, cosa que previsiblement tindrà lloc el dia 25 de setembre (pròximament es farà pública la convocatòria definitiva).

Aquests òrgans de participació són l’espai on es comparteixen amb les entitats veïnals i de districte informació i diagnòstics sobre la convivència i la seguretat i que permeten la participació dels veïns i veïnes.

Els resultats de la feina que es duu a terme en aquests òrgans territorials es té en compte en les sessions del Consell de Seguretat Urbana de Barcelona, que tenen lloc tres vegades l’any. La ronda començarà el 4 de setembre amb el Consell de Seguretat i Prevenció de Nou Barris, i al llarg de setembre es convocaran aquests òrgans de participació a la resta de Districtes de la ciutat.