Els mercats de Barcelona es renoven durant el 2019

22/08/2019 - 20:56 h

Comerç i mercats. Hi ha fins a 30 obres en marxa, entre les quals una gran actuació al mercat del Besòs i unes millores al mercat de Sant Martí

Hi ha fins a 30 obres en marxa, entre les quals una gran actuació al mercat del Besòs i unes millores a la façana del mercat de Sant Martí

Aquest any s’hauran fet actuacions de millora i remodelacions en tres de cada quatre mercats de la ciutat, amb una inversió total d’11,4 milions d’euros. En el conjunt de les obres destaquen cinc grans actuacions, que afectaran els mercats de la Boqueria, del Besòs, de Galvany, del Carmel i de la Mercè, que suposen una inversió de 2,1 milions d’euros.

El Pla de barris del Besòs i el Maresme preveu una intervenció al mercat del Besòs que consistirà a traslladar els magatzems a la planta del mercat per tal de millorar-ne la logística. Aquesta intervenció suposa la inversió de 795.000,00 euros, i es preveu que l’obra estigui enllestida al desembre.

D’altra banda, al Mercat de la Boqueria es faran millores en el sistema d’extracció de fums, a la coberta dels bars del mercat, i es construirà una aula gastronòmica i de formació, mentre que al Mercat de Galvany es desenvoluparà el projecte i els treballs previs per renovar-hi la coberta i es començaran les tasques per substituir l’estació transformadora elèctrica. L’enderroc de dues illes de parades a la part central de la planta de vendes permetrà que el Mercat del Carmel disposi d’un espai de dinamització i activitats, i al Mercat de la Mercè es renovarà la façana principal del passeig de Fabra i Puig.

Els mercats s’actualitzen

Adequar les instal·lacions i millorar l’accessibilitat i la sostenibilitat dels mercats de la ciutat són factors essencials per mantenir-ne les bones condicions. Durant el 2019 s’hauran fet actuacions en 25 mercats, amb una inversió d’1,9 milions d’euros entre les quals la reparació de l’estructura de la façana del mercat de Sant Martí, cosa que provocarà el tancament d’obertures de la coberta i la col·locació d’extractors d’aire.

Per tal que els mercats siguin equipaments encara més accessibles, es desenvoluparan actuacions per millorar-ne la seguretat i també els aspectes tècnics i funcionals dels accessos, els vestíbuls, les portes o els entorns. Aquestes modificacions es duran a terme als mercats de la Marina, Felip II, la Guineueta, Sant Antoni, la Boqueria, les Corts, els Encants i Canyelles.

L’estalvi energètic i la sostenibilitat també són factors importants en aquests equipaments. En aquest sentit es faran obres a dotze mercats, per exemple, per millorar-ne l’aïllament tèrmic o les xarxes d’extracció de fums. A més, en diversos mercats es faran actuacions per modernitzar-ne els elevadors o per potenciar-ne l’activitat comercial, entre d’altres de més genèriques.

Per altra banda, després dels aiguats de l’estiu del 2018 es millorarà la xarxa de drenatge dels mercats que van quedar més afectats, el d’Hostafrancs, el de la Concepció, el de Sarrià i el de Sants.

Remodelacions en procés i projectes nous

A la ciutat s’estan fent quatre remodelacions integrals de mercats, amb una inversió de 7,4 milions d’euros. El Mercat del Bon Pastor ja es troba pràcticament acabat, i es preveu que s’obrirà a l’octubre. El Mercat de la Vall d’Hebron es troba en una situació similar, tot i que ja està obert, hi manquen els treballs definitius de comunicació vertical i d’urbanització.

L’antic Mercat de Sant Andreu es va enderrocar al gener, i després que es redacti el projecte executiu, el mercat nou es començarà a construir a l’octubre. També a l’octubre es reprendran les tasques d’enderroc de l’antic Mercat de l’Abaceria i es començarà a construir l’equipament nou, previst per a la primavera del 2020.

A més de les remodelacions en curs, hi ha projectes nous que comencen a veure la llum, com els mercats d’Horta i de Montserrat. Durant els darrers cinc anys la xarxa de mercats de Barcelona ha rebut una inversió de 102 milions d’euros.