Els plans d’ocupació de l’Ajuntament de Barcelona han donat feina a més de 200 veïns i veïnes de Sant Martí durant 2018

19/06/2019 - 12:49 h

Ocupació i treball. Altres 161 persones han estat contractades en el sector privat a través del Servei de Gestió del Talent de Barcelona Activa.

Altres 161 persones han estat contractades en el sector privat a través del Servei de Gestió del Talent de Barcelona Activa.

Han estat un total de 94 veïnes i 115 veïns de Sant Martí (209) les persones que han participat durant l’any passat en els projectes integrals amb contractació promoguts des de l’Ajuntament de Barcelona. A més, gairebé 3.000 persones han rebut assessorament laboral i més de 1.800 han participat en algun procés d’intermediació laboral.

Aquestes més de 200 contractacions laborals s’han aconseguit a través de diferents programes públics que busquen la promoció de l’ocupabilitat, com per exemple els POM (Plans d’Ocupació Municipal) o el projecte B-Mincome, a través del qual han estat contractades 50 persones.

Durant l’any passat, els POM van posar en marxa a la ciutat prop de 300 projectes integrals per contractar un miler de persones. Els Plans estan dirigits a persones aturades de llarga durada i de més de 40 anys i també a altres col·lectius vulnerables en risc de ser exclosos del mercat laboral. Totes les persones participants reben un salari mínim de 1.000 euros i un contracte de 6 mesos a 1 any.

Els sectors on es promou l’ocupabilitat són: serveis de neteja, manteniment, reparació de la via pública, programes de medi ambient i de serveis socials i elaboració del cens de pisos buits.

A més d’incorporar al mercat de treball persones en atur, els projectes inclouen programes formatius i acompanyament un cop s’ha acabat el contracte amb l’objectiu de millorar la capacitat laboral de les persones participants.

161 insercions laborals més amb Barcelona Activa

A través del Servei de Gestió del Talent, Barcelona Activa ha participat com a intermediària en la inserció laboral de 161 veïns i veïnes que resideixen a Sant Martí, després de rebre 187 ofertes de feina de l’àmbit privat. Es tracta del segon districte que més persones ha ajudat a trobar feina a través d’aquest servei durant 2018, darrere de Nou Barris (164 insercions).

Respecte a les ofertes de feina, el districte que ha acumulat un major nombre d’oportunitats professionals ha estat Sant Martí (187), seguit per Sants – Montjuïc (105) i Ciutat Vella (102). Sant Martí també està al capdavant del nombre de persones derivades a les diferents ofertes de feina, un total de 678.

Pel que fa als sectors de contractació, els serveis a les empreses és l’àmbit que més demanda de personal ha generat durant 2018, seguit de comerç, noves tecnologies i hostaleria i turisme.

El Pla de Barris com a motor de l’ocupació

El Pla de Barris és un programa posat en marxa per l’Ajuntament de Barcelona amb l’objectiu de revertir les desigualtats entre els barris de la ciutat. A Sant Martí, el Pla desenvolupa els seus projectes a la Verneda i la Pau i al Besòs i el Maresme.

Entre altres objectius, el Pla de Barris busca promoure el desenvolupament local i de l’economia de proximitat i fomentar les oportunitats laborals del veïnat. Per aconseguir-ho, ha posat en marxa diversos projectes dirigits a millorar l’ocupabilitat del veïnat amb baix nivell de formació que es troben en situació d’atur o de precarietat laboral:

  • Barris d’Oficis. Aquest programa ofereix 12 mesos de contractació laboral en diferents entitats i empreses a jornada completa i salari de ciutat. Durant l’any 2018, es va dur a terme les sessions informatives per a empreses, entitats i persones interessades i el procés de selecció. Finalment, a Sant Martí han estat seleccionades 14 persones per començar la seva contractació el gener de 2019.
  • Futur JOB. Aquest projecte s’ha dut a terme al barri de la Verneda i la Pau a través de la Fundació Futur. Durant l’any passat, 13 persones han accedit a formació en Auxiliar de Cuina i Serveis, 18 persones han gaudit de sessions de treball en competències transversals i 15 persones han rebut orientació personalitzada. S’han aconseguit 9 insercions.
  • Recondueix el teu futur professional. Programa dirigit a dones en situació d’atur o precarietat laboral per subvencionar el carnet de cotxe (B), el de camió (C+CAP) o el d’autobús (D+CAP). En total, 28 dones s’han beneficiat d’aquest projecte, 6 de les quals resideixen a la Verneda i la Pau.
  • Tastet d’Oficis d’automoció. L’escola Monlau ha conduït dos cursos d’automoció, un en electromecànica i l’altre en carrosseria, on han participat 21 veïns de la Verneda i la Pau, entre altres barris. Vuit dels alumnes continuen formant-se per obtenir el certificat de professionalitat d’electromecànica de vehicles.
  • Treballa a la Mar. Impartit per l’Escola Port, aquest curs ha tancat l’any 2018 amb tres veïns i veïnes de la Verneda i la Pau cursant el certificat per convertir-se en mariner de port i quatre més formant-se per esdevenir personal de creuers.

Projectes Impulsem el que Fas

Barcelona Activa és l’encarregada de convocar els ajuts per finançar projectes en els àmbits del desenvolupament local de proximitat, la promoció de l’ocupació i l’economia social i solidària. Durant l’any 2018, s’han desenvolupat a Sant Martí 11 projectes (convocatòria 2017) en la modalitat d’ocupació de qualitat, per un import de 435.117 €. Alguns d’aquests projectes són:

  • Solitex. Organitzat pel Centre Cultural de Formació i Ocupació de Sant Martí, està dirigit principalment al veïnat de la Verneda i la Pau. 25 persones han participat en la formació en l’àmbit tèxtil, amb orientació laboral, tècniques de recerca de feina, alfabetització digital i prospecció laboral.
  • Àgora 4.0. Està organitzat per l’Escola de Persones Adultes de Sant Martí i té com a objectiu millorar la capacitació, la connectivitat i l’apoderament digital. Han participat 21 persones, veïns i veïnes de la Verneda i la Pau.

Programes del Servei d’Ocupació de Catalunya

El dispositiu Treball als Barris del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), dirigit al veïnat del barri del Besòs que es troba en una situació social i econòmica vulnerable, ha atès 239 persones durant 2018 (52% dones i 48% homes) que, en conjunt, han realitzat 759 accions de millora de l’ocupabilitat. Finalment, han estat contractades en plans integrals de contractació 26 persones, 18 de les quals resideixen al barri del Besòs i el Maresme.

Un altre programa del SOC que promou l’ocupabilitat laboral és el de Cases d’Oficis. Està dirigit a nois i noies de 16 a 24 anys i ofereix 6 mesos de formació i 6 mesos de contractació en pràctiques amb Barcelona Activa.

La Taula d’Ocupació de Sant Martí

Durant l’any passat, el Districte va promoure dues trobades de la Taula d’Ocupació de Sant Martí durant els mesos de maig i novembre. En la primera trobada, hi van participar 17 persones provinents d’11 entitats. En la segona, l’assistència va pujar a 22 persones i 14 entitats.

L’objectiu d’aquesta Taula és fomentar el coneixement entre les diferents iniciatives que hi ha al territori relacionades amb l’ocupació. Durant les trobades, s’intercanvien experiències i metodologies amb els diferents professionals implicats en els projectes i es troben formes de complementar i coordinar les acciones en matèria d’ocupabilitat que es desenvolupen en el districte.