Els serveis de neteja i recollida de residus es garanteixen a tota la ciutat

24/03/2020 - 14:27 h

Covid-19. Com a mesura de prevenció, mentre duri el confinament se suspèn el servei de recollida de trastos i mobles vells i es tanquen els 27 punts verds de la ciutat.

Com a mesura de prevenció, mentre duri el confinament se suspèn el servei de recollida de trastos i mobles vells i es tanquen els 27 punts verds de la ciutat.

Els serveis de neteja i recollida de residus a la ciutat de Barcelona estan garantits durant el temps que durin les mesures específiques davant la situació generada per la Covid-19. S’han modificat les dinàmiques dels equips per adaptar-les a les circumstàncies, amb un sistema de torns que permet assegurar el servei i, sobretot, aplicar les mesures preventives dictades per les autoritats sanitàries per protegir les treballadores i els treballadors.

Per mantenir la neteja de la ciutat, el servei de recollida de residus està garantit arreu, així com el servei de neteja de carrers. Es prioritza el buidatge de les papereres, la neteja als voltants dels contenidors i la neteja als entorns d’hospitals, centres sanitaris i mercats d’alimentació.

Com a mesura de prevenció i amb l’objectiu compartit de limitar la propagació de la Covid-19, actualment estan tancats els 27 punts verds de barri de tota la ciutat, tant els de zona i els de barri com els mòbils.

Se suspèn el servei de recollida de trastos i mobles vells, i la recollida comercial s’adaptarà proporcionalment a la reducció de l’activitat comercial.

Com a servei essencial també es manté la recollida d’animals morts quan sigui necessari, amb l’aplicació de totes les mesures de prevenció per al personal del servei.

Recomanacions a la ciutadania

Amb la modificació i adaptació dels serveis es demana a la ciutadania la màxima col·laboració en la gestió dels residus:

  • No dipositeu mobles i trastos vells al carrer. Cal mantenir-los a casa mentre durin les mesures excepcionals, fins que es restableixi el servei.
  • Si genereu residus que no es poden llençar als contenidors ordinaris del carrer, com olis domèstics, piles o ferralla, mantingueu-los emmagatzemats a casa fins que reobrin els punts verds.
  • No deixeu residus fora dels contenidors, dipositeu-los als contenidors de recollida selectiva corresponents.
  • Intentar reduir al màxim la fracció de rebuig, i evitar els plàstics d’un sol ús.
  • Es recomana també que es redueixi al màxim la generació de residus amb estratègies com la compra responsable, la planificació acurada dels àpats per no haver de llençar menjar i la reutilització de productes i materials diversos per allargar-ne la vida útil.