Entra en servei la remodelada plaça de la Infància

20/05/2019 - 12:51 h

El barri de Sant Martí de Provençals estrena una nova plaça més accessible i amb més zones d'estada i de joc.

La plaça de la Infància, entre els carrers de Bac de Roda, d’Andrade, Fluvià i Concili de Trento, ha reobert completament renovada.

En els darrers mesos se n’ha millorat l’accessibilitat i la mobilitat, així com les condicions d’adequació de l’espai per als usos que li pot donar la ciutadania en el seu temps de lleure: de joc, en el cas dels infants i adolescents, i per a l’estada, el passeig i activitats físiques de les persones grans.

Es tracta d’un disseny i d’uns usos que van ser consensuats i treballats arran d’un procés participatiu veïnal,  i per tant, que s’adapten a les expectatives i les necessitats que al llarg de tot el procés de transformació ha expressat la ciutadania.

La intervenció ha renovat els següents elements urbans: el paviment, la xarxa d’enllumenat públic, el clavegueram i el drenatge, el sistema de reg i la xarxa de telecomunicacions. 

Un espai adequat usos diversos

El nou verd urbà introduït als parterres i les zones d’arbres configuraren un nou paisatge, que a més a més incorpora zones per seure, distribuïdes de forma asimètrica i dinàmica.

Uns parterres de diferents colors i de cautxú reciclat, per altra banda, acullen els nous espais de jocs infantils, per a nois i noies més grans.

La plaça de la Infància també incorpora una àrea lúdica d’adults amb el mobiliari específic i els aparells que permeten realitzar tota menta d’exercicis físics: estiraments musculars, moviments per augmentar l’amplitud articular, treball cardiorespiratori, treball de l’aparell circulatori, jocs per millorar l’equilibri i la coordinació motora.

Un espai totalment accessible

S’han creat pendents suaus a les quatre façanes de la plaça per tal de ser accessible en tot el conjunt. Les places d’aparcament que estaven fora d’ordenació s’han eliminat, mentre que les dues places d’estacionament de persones amb mobilitat reduïda s’han desplaçat al carrer de Bac de Roda a on se situen més properes a la rampa adaptada d’accés a la plaça.

Pel que fa a l’accés rodat a la plaça es manté exclusivament per a vehicles d’emergències, per a operacions puntuals de lliurament de mercaderies, operacions puntuals per als residents i per a l’accés als dos guals que actualment disposen de llicència.