La primera promoció de joves Prometeus es gradua a la universitat

11/11/2021 - 13:29 h

Educació i estudis. El programa comunitari impulsat per Pla de barris està en marxa als barris del Besòs i el Maresme, i de la Verneda i la Pau.

L'any 2016 va néixer el programa comunitari Prometeus, que treballa perquè els i les joves dels instituts públics dels barris amb un índex d’universitaris inferior a la mitjana puguin cursar estudis superiors, independentment de la seva situació econòmica i social. S'ha convertit en un dels programes clau de l'àmbit educatiu, gràcies a una tasca en xarxa per part d'entitats, agents educatius i socials i voluntariat. Ara, la primera promoció, del barri del Raval, ha celebrat l’acte de graduació per haver completat els estudis universitaris.

L’èxit del programa Prometeus ha fet que en els darrers anys s’hagi estès a d’altres barris de la ciutat, com al Besòs i el Maresme, i la Verneda i la Pau. Concretament, la posada en marxa del programa s’ha fet en coordinació amb l’Institut Barri Besòs i l’Institut Bernat Metge, respectivament, tot adaptant les peculiaritats territorials i incorporant accions a mida de les necessitats dels estudiants locals.

La nova promoció de Prometeus d’aquest curs, resultat de l’acompanyament realitzat als instituts participants de Sant Martí, està formada per 34 joves: 16 del Besòs i el Maresme, i 9 de la Verneda i la Pau, la majoria d’origen estranger. En total doncs, amb la nova promoció, enguany hi estan participant un total de 15 nois i 22 noies, i 8 nois i 12 noies, respectivament a cada barri.

Un treball d’acompanyament i en xarxa

Des dels instituts, els i les joves que formen part del programa Prometeus disposen d’acompanyament professional. Es tracta d’un assessorament personalitzat, acadèmic i personal que es manté al llarg dels anys, des del batxillerat i fins més enllà de la graduació universitària.

A més d’aquests dos barris del districte, enguany també participen al programa joves de Torre Baró, Ciutat Meridiana, Vallbona i el Raval. En total són 67 joves, 50 persones més que durant el darrer curs.

La solidesa del programa Prometeus es basa en la implicació de diversos actors que treballen en xarxa per fer-lo possible, com els instituts, a més de la participació activa del Pla de barris, l’Associació Educativa Integral del Raval (AEI Raval), El Periódico del Raval, l’AFEV, el Departament de Ciència i Universitats de l’Ajuntament de Barcelona, el Consorci d’Educació de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, el Districte de Ciutat Vella, el Districte de Sant Martí i el Districte de Nou Barris.