L’Ajuntament de Barcelona rehabilitarà una nau de Can Ricart que serà la seu del nou Casal de Joves del Poblenou

28/10/2014 - 13:13 h

El barri del Poblenou tindrà un casal de joves en una nau del recinte fabril de Can Ricart. Les obres duraran mig any i tenen un pressupost inicial d’1.061.213,89 €

La Comissió de Govern ha aprovat inicialment la rehabilitació parcial d’una nau a Can Ricart, al carrer d’Emília Coranty, 5-9, al barri del Poblenou del Districte de Sant Martí.

Aquesta rehabilitació permetrà albergar el nou casal de joves en un dels recintes fabrils més importants del barri del Poblenou. Les obres duraran sis mesos i tenen un pressupost inicial d’1.061.213,89 €.

El projecte defineix l’actuació de rehabilitació d’una de les naus de l’antic complex industrial de Can Ricart amb l’objectiu d’adequar-la perquè sigui un casal de joves. La proposta de reforma preserva el valor patrimonial i arquitectònic del conjunt històric, mantenint les particularitats tipològiques i estructurals que el caracteritzen, però alhora adequarà l’interior de la nau a les necessitats dels futurs usuaris.

La nau que es rehabilitarà té 656 m2 i dues plantes. Els treballs que s’hi faran són: restauració d’elements considerats originals, neteja general de façanes, enderroc de la distribució i els acabats interiors, enderroc de forjats i bigues de la coberta en mal estat, enderroc de l’escala existent i dels murs afectats pels estintolaments i excavació del fossat de l’ascensor i de les rases de clavegueram. També es farà la consolidació estructural amb la creació d’una estructura nova, coberta nova, doblat de façanes, renovació de fusteries, nova distribució interior, acabats de tots els espais i instal·lacions dels serveis.