L'àrea d'esbarjo de gossos de la pl. Heroïnes de Girona estrena horari

27/07/2020 - 10:09 h

Infraestructures. La seva proximitat amb els edificis residencials dels carrers dels entorns feia necessari establir-ne el tancament des de les 22 h a les 8 h per tal de fer compatible l'ús de l'espai públic i el benestar del veïnat als seus domicilis

La seva proximitat amb els edificis residencials dels carrers dels entorns feia necessari establir-ne el tancament des de les 22 h a les 8 h per tal de fer compatible l'ús de l'espai públic i el benestar del veïnat als seus domicilis

Situada a l’espai triangular que genera la bifurcació del carrer Freser en la cruïlla dels carrers Independència i Rosselló, la plaça de les Heroïnes de Girona és un dels espais d’ús públic amb què compta el barri del Camp de l’Arpa del Clot. Aquest barri és un dels més poblats i urbanitzats de la ciutat, cosa per la qual són poc freqüents els espais apropiats per a la socialització veïnal.

Per aquests motius, tot i que les seves dimensions no són especialment àmplies, aquesta plaça acull tant una àrea de jocs infantils com una àrea d’esbarjo de gossos, cosa que la converteix en un dels espais més apreciats i concorreguts dels barris de Sant Martí per diversos col·lectius de persones.

L’àrea d’esbarjo de gossos de la
plaça Heroïnes de Girona
tanca els seus accessos cada dia
de 10 de la nit a 8 del matí
mitjançant cadenats

Igualment, el barri del Camp de l’Arpa del Clot és un dels barris de la ciutat amb més gossos donats d’alta als fitxers municipals, cosa que fa que aquesta àrea d’esbarjo de gossos sigui una de les més freqüentades. Per altra banda, la densitat del barri, tant urbana com poblacional, fa que sigui molt pròxima als edificis residencials dels carrers del seu entorn, els carrers Independència i Rosselló, i molt especialment, del carrer Freser, amb la calçada d’un únic carril i les voreres més estretes.

Tot plegat havia suscitat una situació de compaginació d’usos que ha generat la necessitat d’establir un horari d’ús de l’àrea d’esbarjo de gossos, que a partir del 27 de juliol romandrà tancada des de les 10 de la nit fins a les 8 del matí. Aquesta nova situació es durà a terme mitjançant el tancament amb un cadenat que obriran i tancaran les persones operàries de Parcs i Jardins.