L'equip de govern elabora un informe de gestió de les primeres setmanes de confinament

19/04/2020 - 20:34 h

Covid-19. L'estat d'alarma ha provocat la reorganització de totes les àrees municipals per tal de donar resposta a les múltiples necessitats que ha generat la covid-19

L'estat d'alarma ha provocat la reorganització de totes les àrees municipals per tal de donar resposta a les múltiples necessitats que ha generat la covid-19

La situació que ha provocat la irrupció del coronavirus ha obligat a la presa de múltiples decisions per poder-hi fer front. Qualsevol actuació que pogués estar preestablerta ha hagut de ser suspesa o ajornada, mentre que ha calgut sotmetre l’organització municipal a una adaptació interna integral per donar resposta a l’inesperat marc que ha provocat la pandèmia a absolutament tots els nivells de la societat barcelonina.

La maquinària municipal ha afrontat aquesta situació i ha pres múltiples decisions amb tres objectius principals:
1) aconseguir que la pandèmia remeti i que les persones que contrauen la malaltia puguin ser ateses en les millors condicions per assegurar la seva recuperació;
2) donar eines per fer que els efectes del confinament siguin més fàcils de tolerar i que facin resistir la ciutadania amb més força;
3) posar els fonaments del periode de recuperació que haurà de tenir lloc quan pugui ser possible una tornada a la normalitat, una recuperació que haurà de ser a tots nivells, tant des de l’àmbit econòmic i laboral fins als àmbits socials i de desenvolupament humà.

Per aquest motiu, l’equip de Govern del Districte de Sant Martí ha elaborat un informe que recull totes les actuacions que han tingut lloc fins ara, tant les d’ordre general preses pel Govern de la ciutat, com les d’odre particular que s’han seguit des de la proximitat del Govern del Districte. Entre aquestes mesures destaquen les de:

– l’àmbit de la salut, amb la creació dels Pavellons Salut i els Hospitals Sanitaris i l’adquisició i generació de material sanitari
– l’àmbit social, amb la reestructuració de tots els serveis socials per poder fer front a les necessitats que està generant la pandèmia
– l’àmbit econòmic, amb la creació de fons específics per a diferents col·lectius que permetin la recuperació del teixit professional de la ciutat
– l’àmbit del servei, amb la reorganització de grans àrees com l’atenció a la ciutadania i la neteja dels espais públics