Més control dels vehicles de mobilitat personal

11/11/2021 - 10:29 h

Seguretat i prevenció. La Guàrdia Urbana de Barcelona posa en marxa un dispositiu per millorar la convivència, garantir la seguretat viària i reduir la sinistralitat relacionada amb VMP com els patinets.

La Guàrdia Urbana de Barcelona posa en marxa un dispositiu per reforçar el control dels vehicles de mobilitat personal (VMP) per tal de garantir la seguretat viària, millorar la convivència amb la resta d’usuaris de la via i reduir la sinistralitat relacionada amb aquests tipus de vehicles. També controlarà l’ús correcte de VMP com els patinets.

La campanya intensifica el reforç que es va iniciar el mes de gener, amb l’entrada en vigor del Reial decret pel qual es modificava el Reglament general de circulació i el Reglament general de vehicles en matèria de mesures urbanes de trànsit. Aquesta nova normativa regula les condicions de desplaçament dels vehicles de mobilitat personal (VMP) i els seus requisits tècnics. El dispositiu de la Guàrdia Urbana de Barcelona es desplegarà en diferents punts de tots els districtes de la ciutat.

Per on poden circular els VMP?

Les vies per on sí que es poden desplaçar, sense maniobrar de manera que puguin posar en risc la seguretat de les persones, són les següents:

  • Carrers de plataforma única (sempre que no s’hi prohibeixi la circulació de vehicles).
  • Carrils bici a la vorera, a un màxim de 10 km/h.
  • Carrils bici a la calçada, a un màxim de 25 km/h, amb obligació de reduir la velocitat als passos de vianants.
  • Calçada dels carrers de zona 30, a un màxim de 25 km/h.
  • Parcs, a un màxim de 10 km/h, respectant sempre la prioritat dels vianants.

No podem circular per:

  • Carrers de la xarxa bàsica de la ciutat.
  • Voreres ni altres zones de vianants.
  • Carrers de plataforma única on no es permeti la circulació de vehicles.
  • Per travessies, túnels urbans, vies interurbanes, autopistes ni autovies que passin per dins de la ciutat.

Més de catorze mil denúncies a VMP

Fins al mes d’octubre dues persones que conduïen un VMP han mort a la ciutat en accidents de trànsit, i fins al setembre 540 han estat implicades en accidents de trànsit de diversa consideració, un 54% més que en el mateix període del 2020.

Fins al setembre la Guàrdia Urbana ha interposat 14.200 denúncies a usuaris particulars de VMP que circulaven incomplint la normativa. Entre les denúncies més recurrents per circulació de risc, hi trobem la de no respectar els semàfors en vermell (2.746), conduir utilitzant auriculars connectats a aparells receptors o reproductors de so (1.658) i transportar un nombre de persones superior a l’autoritzat (1.491). Pel que fa a les infraccions per circular per on no correspon, s’han interposat 5.344 denúncies, 4.227 de les quals són per circular per la vorera.

Més informació