Més recursos de l’impost turístic per al foment de la cultura a Sant Martí

29/04/2019 - 12:58 h

Turisme. El festival Llum BCN, al Poblenou, és un dels catorze projectes que es beneficiaran dels 4,9 milions d'euros recaptats a la ciutat

Es destinen 4,9 milions d’euros provinents de l’impost d’estades en establiments turístics (IEET) a un paquet de catorze projectes dedicats al foment de la cultura i la ciència, la inspecció i el control de l’activitat turística a la ciutat i la millora de l’espai públic. Un d'ells és el festival Llum BCN Poblenou.

La majoria dels ingressos (1,7 milions) es dediquen a sufragar les despeses del Pla de convivència i el bon veïnatge a l’espai públic i els agents de visualització dels habitatges d’ús turístic no reglat (1,2 milions).

També es destinaran 400.000 euros a l’impuls de la Biennal Ciutat i Ciència; 370.000 euros a la millora de l’espai públic i la instal·lació de cabines sanitàries i urinaris fixos, i 300.000 euros a l’impuls d’activitats culturals com ara el Sònar+D o el programa de concerts als barris del Barcelona Obertura Spring Festival.

El festival Llum BCN, que se celebra anualment al Poblenou des de fa dos anys, també rebrà 165.000 euros.

Aquest és el segon any en què es gestiona el 50% de la recaptació a la ciutat de l’impost d’estades en establiments turístics (IEET), que grava les pernoctacions dels visitants en allotjaments reglats. Fins l’any 2016 el percentatge que rebia la ciutat era del 34%.

Els 4,9 milions de la partida aprovada corresponen a la recaptació feta a la ciutat en el segon i el tercer trimestre del 2018.

Més informació