Més recursos per regenerar el sector esportiu de la ciutat

04/07/2020 - 16:22 h

Esports. L’Institut Barcelona Esports destinarà cinc milions d’euros a ajudar les famílies, els clubs, les entitats i les instal·lacions esportives de la ciutat de les afectacions que ha provocat en el sector la crisi de la covid-19

L’Institut Barcelona Esports destinarà cinc milions d’euros a ajudar les famílies, els clubs, les entitats i les instal·lacions esportives de la ciutat de les afectacions que ha provocat en el sector la crisi de la covid-19

El pla de reactivació econòmica té per objectiu incidir en tres eixos d’actuació: 1) l’ajut extraordinari a clubs i entitats esportives, 2) el reforç de l’accés universal a l’esport, i 3) el restabliment de l’equilibri econòmic de les instal·lacions esportives municipals.

D’una banda, l’ajut extraordinari a clubs i entitats esportives està destinat al teixit associatiu esportiu de la ciutat sense ànim de lucre, que ha patit un impacte en la liquiditat per la manca del cobrament de quotes.

De l’altra, es crea una línia d’ajuts per ajudar les entitats i els clubs a pagar les despeses de les competicions esportives escolars organitzades pel Consell de l’Esport Escolar de Barcelona (CEEB), les despeses directes de les competicions organitzades per les federacions esportives, el lloguer de les instal·lacions esportives i la retribució del personal tècnic que hi treballa, ja sigui dirigint, coordinant o dinamitzant les activitats.

L’esport, per a tothom

El pla de reactivació també reforçarà les tasques per garantir que tot l’alumnat pugui accedir a l’esport de base, ja que la pràctica esportiva és una oportunitat de salut física i mental i un element cohesionador i educatiu.

Enguany, el programa d’ajudes a l’esport per a nois i noies de 6 a 17 anys ha beneficiat més de 13.000 persones a la ciutat.