Els Consells Sectorials, punts de trobada ciutadana per definir el futur dels barris de Sant Martí

03/02/2020 - 10:30 h

Participació. Les noves convocatòries d'aquests òrgans de participació configuraran el Pla d'Actuació del Districte per al mandat, i determinaran els projectes que s'incorporaran als pressupostos participatius

Les noves convocatòries d'aquests òrgans de participació configuraran el Pla d'Actuació del Districte per al mandat, i determinaran els projectes que s'incorporaran als pressupostos participatius

Els Consells Sectorials són òrgans de participació ciutadana constituïts per resoldre les qüestions que afecten cadascun dels sectors poblacionals i àrees d’acció que configuren els barris del Districte. Hi poden participar totes les persones que vulguin fer aportacions o demandes, i fan la funció de punt de trobada per millorar la qualitat de vida de la ciutat i augmentar la cohesió social.

Les sessions que es convoquen al febrer i al març de 2020 han de servir per fer totes les aportacions possibles al Pla d’Actuació del Districte de Sant Martí (PAD) i als Pressupostos Participatius, amb l’objectiu de configurar es objectius que marcaran el mandat i definir propostes de projectes a desenvolupar fins al 2023.

.

__________CALENDARI DELS CONSELLS SECTORIALS__________
  (podeu veure les ordres del dia clicant sobre els títols subratllats)

Consell de les Dones
Dimarts 4 de febrer, a les 18 h
Seu del Districte de Sant Martí (pl. Valentí Almirall, 1 – sala d’actes)

Consell de Gent Gran
Dijous 6 de febrer, a les 17 h
Seu del Districte de Sant Martí (pl. Valentí Almirall, 1 – sala d’actes)

Consell d’Esports
Dilluns 10 de febrer, a les 19 h
Seu del Districte de Sant Martí (pl. Valentí Almirall, 1 – sala d’actes)

Taula de Comerç
Dimecres 12 de febrer, a les 15 h
Seu del Districte de Sant Martí (pl. Valentí Almirall, 1 – sala d’actes)

Consell de Cultura
Dijous 13 de febrer, a les 17.30 h
Seu del Districte de Sant Martí (pl. Valentí Almirall, 1 – sala d’actes)

Consell de Memòria Democràtica i Patrimoni Industrial
Dimarts 18 de febrer, a les 17.30 h
Seu del Districte de Sant Martí (pl. Valentí Almirall, 1 – sala d’actes)

Consell d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Dilluns 24 de febrer, a les 17.30 h
Seu del Districte de Sant Martí (pl. Valentí Almirall, 1 – sala d’actes)

Taula d’Ocupació
Dimecres 26 de febrer, a les 10.30 h
Seu del Districte de Sant Martí (pl. Valentí Almirall, 1 – sala d’actes)

Taula d’Habitatge
Dimecres 26 de febrer, a les 18 h
Seu del Districte de Sant Martí (pl. Valentí Almirall, 1 – sala d’actes)

Taula de Diversitat Funcional
Dijous 27 de febrer, a les 12.30 h
Seu del Districte de Sant Martí (pl. Valentí Almirall, 1 – sala d’actes)

Consell de Mobilitat, Accessibilitat i Diversitat Funcional
Dimarts 3 de març, a les 17.30 h
Seu del Districte de Sant Martí (pl. Valentí Almirall, 1 – sala d’actes)

Consell de Salut
Posposat!
Dimecres 11 de març, a les 16.30 h
Seu del Districte de Sant Martí (pl. Valentí Almirall, 1 – sala d’actes)

Consell Escolar
Posposat!
Dimarts 17 de març, a les 17.30 h
Escola Catalònia (Perú, 195)

Per fer arribar incidències, queixes o suggeriments, hi ha altres vies habilitades de manera continuada, com ho són el 010 i el telèfon del civisme 900 226 226 (tots dos gratuïts), i la bústia de queixes i suggeriments (lloc web i aplicació mòbil).

La participació, des de l’entorn més proper

Els Consells Sectorials, espais de treball comú i de construcció col·lectiva, són òrgans de participació sectorial per a totes les qüestions referents a cada grup poblacional, i tenen com a finalitat ser un canal de participació ciutadana en el desenvolupament de polítiques públiques de proximitat.

Estan presidits per la regidoria del Districte, i hi participen representants tant dels grups polítics del Consell de Districte com dels serveis, les entitats i les associacions amb seu a cada barri. Estan oberts a la participació individual de tota la ciutadania a través de convocatòries públiques.

En les seves sessions es debat sobre els plans, els projectes i les actuacions que tenen lloc als barris a partir de la informació i les opinions de totes les persones que hi assisteixen. Els acords i les propostes dels Consells de Barri es transmeten als òrgans pertinents de l’Ajuntament perquè hi donin resposta.