Consells de Barri: darrera convocatòria del mandat actual

07/03/2019 - 12:26 h

Participació. La primera convocatòria serà l'11 de març al Parc i la Llacuna del Poblenou i, l'última, el 10 d'abril al Clot i el Camp de l'Arpa del Clot

La nova tongada de Consells de Barri de Sant Martí comença l'11 de març al Parc i la Llacuna del Poblenou i, acaba el 10 d'abril al Clot i el Camp de l'Arpa del Clot.

Els Consells de Barri són uns òrgans de participació ciutadana creats per resoldre totes les qüestions referents al barri. A més, funcionen com a punt de trobada per millorar la qualitat de vida urbana de la nostra ciutat i augmentar la cohesió social.

Des del mes d’abril, totes les aportacions que es vulguin fer en un Consell de Barri s’han de portar per escrit a través d’un formulari prèviament emplenat (disponible a l’apartat ‘Adjunts’). És un recurs important que permet assegurar que totes les iniciatives ciutadanes es tramiten i es responen correctament.

Les dades d’identificació i de contacte que es demanen al formulari són necessàries per donar resposta immediata a la petició i imprescindibles per si cal donar resposta escrita posteriorment.

Recordar que les millors vies per a fer arribar alguna incidència, queixa o suggeriment són aquestes:

Telèfon del civisme:
900 226 226

Bústia de queixes i suggeriments:
barcelona.cat/atencioenlinia

App de la bústia de queixes i suggeriments

 

__________________PRÒXIMES SESSIONS__________________
(podeu veure les ordres del dia clicant sobre els títols subratllats)

Consell de Barri del Parc i la Llacuna del Poblenou
#CBParcLlacuna
Dilluns 11 de març, a les 18.30 h
Casal de Barri La Llacuna – Bolívia, 49
Descarrega el formulari aquí

Consell de Barri de Provençals del Poblenou
#CBProvençalsPoblenou
Dimecres 13 de març, a les 18.30 h
Casal Ca l’Isidret – Paraguai, 2
Descarrega el formulari aquí

Consell de Barri de la Vila Olímpica del Poblenou
#CBVilaOlimpica
Dilluns 18 de març, a les 18.30 h
Casal de Barri Vila Olímpica (Can Gili Nou) – Taulat, 3
Descarrega el formulari aquí

Consell de Barri de la Verneda i la Pau
#CBVernedaPau
Dilluns 25 de març, a les 18.30 h
Escola La Pau – Extremadura, 15 (sala d’actes)
Descarrega el formulari aquí

Consell de Barri de Sant Martí de Provençals
#CBStMarti
Dimecres 27 de març, a les 18.30 h
Centre Cívic Sant Martí – Selva de Mar, 215, 3r (sala d’actes)
Descarrega el formulari aquí

Consell de Barri de Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou
#CBDiagonalMar
Dimarts 2 d’abril, a les 18.30 h
Centre de Producció Artística i Cultural Palo Alto – Pellaires, 30
Descarrega el formulari aquí

Consell de Barri del Besòs i el Maresme
#CBBesosMaresme
Dijous 4 d’abril, a les 18.30 h
Centre Cívic Besòs – Rambla Prim, 87 (sala d’actes)
Descarrega el formulari aquí

Consell de Barri del Poblenou
#CBPoblenou
Dilluns 8 d’abril, a les 18.30 h
Institut 22@ – Joncar, 35
Descarrega el formulari aquí

Consell de Barri del Clot i del Camp de l’Arpa del Clot
#CBElClot #CBCampArpa
Dimecres 10 d’abril, a les 18.30 h
Seu del Districte de Sant Martí – Pl. Valentí Almirall, 1 (sala d’actes)
Descarrera el formulari aquí

Els Consells de Barri

Els Consells de Barri, espais de treball comú i de construcció col·lectiva per excel·lència, són el millor escenari per treballar activament el pla d’actuació del districte.

____________________________________________
Com funciona un Consell de Barri?
Mira-t’ho clicant l’enllaç següent:
Guia de funcionament d’un consell de barri
____________________________________________

És un òrgan de participació territorial per a totes les qüestions referents al barri. Té com a finalitat ser un canal de participació ciutadana en el desenvolupament de polítiques públiques de proximitat.

Són instruments fonamentals de convivència i de treball basats en la corresponsabilitat col.lectiva per aprofundir, així, en la cohesió social i millorar la qualitat de vida urbana de la nostra ciutat.

Està presidit pel regidor o regidora de Districte, hi participen representants dels grups polítics, serveis, entitats i associacions i estan també oberts a la participació individual de tota la ciutadania a través de convocatòries públiques.

En les seves sessions es debat sobre els plans, els projectes i les actuacions que tenen lloc al barri, a partir de la informació i les opinions de totes les persones que hi assisteixen. Els acords i les propostes dels consells de barri es transmeten als òrgans pertinents de l’Ajuntament perquè hi doni resposta.

Els 10 Districtes de la ciutat contenen fins a 73 barris, 10 dels quals són al districte de Sant Martí.