Noves mesures per prevenir l’abús sexual i el maltractament infantils

08/01/2019 - 17:41 h

InfA�ncia. Centres esportius, casals d’infants o ludoteques incorporaran millores per garantir la seguretat dels menors.

Durant els propers mesos s’introduiran millores i mesures de protecció en diversos equipaments municipals com centres esportius i ludoteques per evitar que es produeixin situacions d’abús sexual o maltractament de menors o per poder detectar-les. Les actuacions inclouen modificacions arquitectòniques o sessions formatives per als professionals dels equipaments.

Les mesures que s’aplicaran consisteixen en modificacions arquitectòniques i d’espais físics, l’habilitació d’espais de recollida i comiat dels infants, la instal·lació de cartells de prohibició de fer fotografies. En el cas dels equipaments específics per als menors, s’habilitaran espais de reunió amb les famílies i sales que garanteixin la privacitat emocional.

Pel que fa als professionals que treballen als equipaments, hi haurà personal específic d’atenció als infants als espais de recepció i als vestuaris i es redactaran protocols concrets perquè sàpiguen quines passes s’han de seguir en cas de produir-se una situació d’abús o maltractament. A més, els responsables de les instal·lacions hauran de seguir una formació especifica i anual per conèixer els protocols i saber com actuar davant una situació d’abús infantil. Els equipaments també hauran de disposar d’una persona delegada de protecció, tal com indica el Protocol d’actuacions contra el maltractament d’infants i adolescents de Catalunya.

El desplegament de les mesures per prevenir les situacions d’abús i maltractament infantils començarà pels centres esportius municipals, els casals infantils, les ludoteques i els centres oberts. Posteriorment es revisaran les instal·lacions de les biblioteques del Consorci de Biblioteques de Barcelona, els centres cívics, els casals de barri i els equipaments juvenils com els punts d’informació Juvenil. els casals de joves i els espais joves.

Per aplicar aquestes mesures s’ha seguit un procediment de diagnosi dels equipaments que forma part de la política municipal de tolerància zero en els casos d’abús i maltractament infantils. Al gener del 2018 l’Ajuntament va crear la Taula Interinstitucional per a la Prevenció de l’Abús Sexual Infantil, en què participen la Generalitat de Catalunya i diverses institucions de l’àmbit de la infància per impulsar la revisió dels protocols i l’adopció de noves iniciatives per prevenir l’abús de menors.