En servei un nou allotjament municipal per a persones sense llar

08/05/2019 - 23:51 h

Serveis socials. Situat al barri del Parc i la Llacuna del Poblenou, l’equipament disposa de vint habitacions i un menjador social amb capacitat per atendre vuitanta persones al dia

Situat al barri del Parc i la Llacuna del Poblenou, l’equipament disposa de vint habitacions i un menjador social amb capacitat per atendre vuitanta persones al dia

El nou centre té com a objectiu aconseguir la inserció social de les persones en situació de sensellarisme i consolidar-ne l’autonomia personal proporcionant-los un allotjament de llarga estada que faciliti la transició cap a un habitatge més estable.

Aquest servei neix amb la voluntat de treballar perquè els usuaris es vinculin als recursos comunitaris de l’entorn, com ara biblioteques i centres cívics i esportius, i puguin crear vincles amb la comunitat.

S’hi acolliran dones i homes o parelles sense menors que estiguin en una situació d’exclusió social i no tinguin llar. Les persones usuàries hi arribaran derivades pels serveis socials de la ciutat.

L’equipament està ubicat a la cantonada dels carrers
de Tànger i d’Àlaba,  i disposa de vint habitacions i
un menjador social per atendre 80 persones al dia

L’edifici disposa de vint allotjaments (setze d’individuals i quatre dedobles), que es distribueixen entre les sis plantes de l’edifici. Dos estan adaptats per a persones amb mobilitat reduïda i tots plegats disposen del mobiliari necessari per viure-hi. També tenen una petita cuina amb microones i nevera i un lavabo amb rentamans i dutxa.

També compta amb diverses zones comunes com la recepció, una sala polivalent, un espai de lavabos, una zona de bugaderia i un magatzem. El centre té un pressupost de 505.419 euros.

Menjador social obert tot l’any 

El nou equipament disposarà d’un servei de menjador social amb capacitat per atendre vuitanta persones al dia, tots els dies de l’any, a la sala polivalent. En aquest mateix espai també es programaran activitats durant tot el dia, tant per a persones residents com per a aquelles derivades del servei de menjador.

El centre ha obert amb totes les places ja ocupades. El 63,3% de les persones usuàries són de nacionalitat espanyola, la majoria tenen entre 51 i 65 anys i disposen d’uns ingressos mínims per prestacions que no superen els 700 euros mensuals.