Obres al mes de setembre

30/09/2014 - 18:20 h

Ja estan en marxa les obres de remodelació i millora del carrers de Sant Francesc i del carrer de Tortellà.

Han començat les obres de remodelació i millora dels carrers de Sant Francesc i de Tortellà.

Les obres formen part del Pla de Millora Integral que impulsa l’Ajuntament de Barcelona i consisteixen en la remodelació de les voreres i de la calçada per transformar la secció del carrer en plataforma única i millorar-ne l’accessibilitat.

Així mateix, es millorarà l’enllumenat, amb el soterrament de les línies aèries, i es renovarà la xarxa de clavegueram i el mobiliari urbà.

Les obres del carrer de Tortellà està previst que acabin al desembre de 2014 mentre que la previsió de finalització de les del carrer de Sant Francesc és gener deel 2015.