Al juliol i l'agost, els Patis escolars també són Oberts

05/07/2020 - 00:16 h

Cultura i lleure. Als barris de Sant Martí obrirà el de l'escola La Pau, al carrer Extremadura de la Verneda i la Pau, tant al juliol com a l'agost de dilluns a diumenge, de 17.30 a 20.30 h

Als barris de Sant Martí obrirà el de l'escola La Pau, al carrer Extremadura de la Verneda i la Pau, tant al juliol com a l'agost de dilluns a diumenge, de 17.30 a 20.30 h

Des de dimecres 1 de juliol i fins al dilluns 31 d’agost, ambdós inclosos, l’Ajuntament de Barcelona, per mitjà de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, posa a disposició d’infants, joves i de les seves famílies un total de 9 patis tant al juliol com a l’agost. Estaran oberts tots els dies de la setmana, de dilluns a diumenge, i de 17.30 a 20.30 h.

Aquest servei municipal, ampliat aquest estiu també al mes d’agost, vol donar resposta a un estiu extraordinari, després del confinament. En aquest sentit, juliol i agost, s’ofereix a infants, joves i les seves famílies la possibilitat de gaudir dels patis escolars oberts com a espais d’ús públic, amb accés lliure i gratuït.

PATIS OBERTS A SANT MARTÍ
Escola La Pau (c. Extremadura, 15)
De dilluns a diumenge, de 17.30 a 20.30 h
En funció de les indicacions sanitàries, el servei podria modificar-se

El programa municipal Patis Escolars Oberts al Barri té, entre d’altres, l’objectiu d’optimitzar i promoure l’ús públic dels patis escolars en un context de proximitat i en període de vacances escolars, com aquest. La xarxa actual de patis escolars oberts a la ciutat la formen un total de 62 patis que tornaran a obrir les seves portes, cadascun en el seu horari habitual, a partir de l’inici del curs escolar 2020-2021.

Aquesta iniciativa municipal compta també amb el suport del Consorci d’Educació de Barcelona i d’entitats educatives i socials de la ciutat.

Normativa per accedir-hi

Les persones usuàries del programa Patis Escolars Oberts  han de complir alguns requisits per a preservar la salut del grup. Qualsevol adult, infant o jove que accedeixi a un pati escolar obert haurà d’haver proporcionat les seves dades a l’entrada  per tal de poder garantir la traçabilitat.

Mesures d’accés i ús
Mesures preventives

Estar absent de simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós. Per a incorporar-se o reincorporar-se de nou a l’activitat els infants han d’estar asimptomàtics:

  •  durant 48 hores en el cas de simptomatologia NO covid-19 i
  • 14 dies quan es tracti de simptomatologia compatible amb la covid-19.
  • 14 dies quan en cas de No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible.

– Comunicar qualsevol canvi en l’estat de salut de l’infant, jove i/o adult i informar de l’estat de salut del participant a la direcció del servei.
– Evitar aglomeracions a l’entrada i sortida del pati del centre educatiu per garantir l’accés escalonat.
– Es recomanarà als usuaris i usuàries els rentat de mans amb aigua i sabó quan s’accedeixi al pati.
– A l’entrada del pati escolar hi haurà dos dispensadors amb solució hidroalcohòlica que periòdicament s’aniran omplint. Cada dia a l’entrar i sortir, l’usuari/a s’haurà de posar una dosi.
– Es recomana portar les mascaretes de casa. L’ús d’aquestes és obligatori sempre que no es pugui mantenir la distància de seguretat de 2 metres (els menors de 6 anys estan exempts de l’ús d’aquestes).
– Els menors de 12 anys hauran d’accedir al pati acompanyats d’un adult. En casos excepcionals es podrà accedir amb una autorització del para/mare o tutor o similar.

Què són els Patis Escolars Oberts?

Patis Escolars Oberts al Barri és un programa impulsat per l’Ajuntament de Barcelona des de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, amb el suport dels districtes de la ciutat i la col·laboració de la Fundació Jaume Bofill i del Consorci d’Educació de Barcelona. Des d’aquest programa es promou l’obertura dels patis de les escoles amb la finalitat de complementar l’oferta d’espais d’ús públic.

Concretament, es fomenta l’obertura dels patis de les escoles en cap de setmana i períodes de vacances per gaudir de la influència educativa de la institució escolar. Obrint els patis escolars a la ciutat disposem d’un context segur i de proximitat per tal que els infants, els joves i les famílies gaudeixin del lleure de forma autònoma amb un servei permanent de monitoratge que vetlla pel bon ús de les instal·lacions, obre i tanca l’espai i procura establir dinàmiques de relació entre els infants i joves des de la convivència.

Els Patis Escolars Oberts al Barri permeten que des d’un context lúdic i educatiu es posi l’accent en la transmissió de valors per a la convivència, la relació i la cohesió social als barris de la ciutat.

Els nens i nenes que hi accedeixin ho fan sota la responsabilitat de les seves famílies.