El Districte de Sant Martí reedita el Pla de Desenvolupament Econòmic per al període 2021-2023

22/07/2021 - 20:04 h

Promocio economica. El Consell de Districte va aprovar en la seva sessió de juliol el nou Pla de Desenvolupament Econòmic de Sant Martí, que vol contribuir a fer realitat projectes i accions per reactivar l'economia dels barris

El Consell de Districte va aprovar en la seva sessió de juliol el nou Pla de Desenvolupament Econòmic de Sant Martí, que vol contribuir a fer realitat projectes i accions per reactivar l'economia dels barris

El Consell de Districte de Sant Martí, en la seva sessió de juliol, ha informat favorablement el Pla de Desenvolupament de Econòmic de Sant Martí, hereu del que es va aprovar per al període 2018–2022. La revisió d’aquest pla de ruta abasta el període 2021-2023 i es fixa especialment en la recuperació econòmica a què obliga la situació de crisi provocada per la pandèmia.

El PDE contempla 8 línies estratègiques i 18 objectius
que es desglossen en accions concretes amb impacte territorial

L’objectiu del PDE és apostar pel desenvolupament econòmic de proximitat per posar en valor els actius i les oportunitats dels barris que es van començar a desenvolupar el 2017. Un cop avaluat, el present PDE els ha adequat per consagrar un model de promoció econòmica que s’apropi a les necessitats actuals del territori, minimitzant la distància entre ciutadania i els recursos públics, i amb l’enfocament en l’economia plural i centrada en les persones que generi sinèrgies amb els projectes que impactin en el territori.

El PDE 2021–2023 vol ser el marc integrador de les accions de desenvolupament econòmic impulsades per l’Ajuntament i pels actors del territori per resoldre els reptes i reduir les desigualtats socioeconòmiques entre els seus barris en l’escenari de la postpandèmia.

LES LÍNIES ESTRATÈGIQUES DEL PDE DE SANT MARTÍ 2021-2023
-Reactivació econòmica des del territori
-Aposta pel treball de qualitat per sortir de la crisi
-Promoció dels barris de la franja Besòs
-Reactivació del comerç
-Finançament de projectes que dinamitzin l’economia del districte
-Enfortiment de l’economia social i solidària
-Connexió entre les indústries creatives i l’economia del visitant
-Promoció del districte en clau tecnològica i d’innovació

Les accions emmarcades en aquestes línies i objectius s’aniran actualitzant al llarg dels tres anys de vigència del Pla a partir de les iniciatives que sorgiran tant des de l’Ajuntament com des dels actors del Districte davant de l’evolució del context econòmic.

Aquest Pla s’ha elaborat de forma conjunta entre el Districte de Sant Martí, Barcelona Activa i el programa municipal de Pla de Barris.