Primera expropiació de l’ús d’un pis buit propietat d’un banc

21/06/2019 - 17:52 h

Habitatge. La fi de la suspensió de les lleis d’habitatge també permet impulsar sancions per no oferir lloguer social abans d’un desnonament.

La retirada dels recursos d’inconstitucionalitat i l’aixecament de les suspensions que requeien sobre les lleis catalanes d’emergència residencial comencen a donar fruit. D’una banda, per primer cop, el dret d’ús d’un pis buit d’un banc passa a mans municipals. De l’altra, s’ha iniciat un procediment sancionador a un gran tenidor que volia desnonar una família vulnerable sense haver-li ofert l’alternativa d’un lloguer social.

Aquests són els primers resultats de l’aplicació de les lleis catalanes d’emergència en habitatge (la Llei 24/2015 i la Llei 4/2016) després que el Tribunal Constitucional n’hagi retirat els recursos d’inconstitucionalitat i l’aixecament de la suspensió.

El consistori ha reprès l’activitat sancionadora contra els grans propietaris d’habitatge que incompleixen les lleis d’emergència residencial. Aquestes lleis estaven suspeses a causa dels recursos d’inconstitucionalitat interposats pel Govern de l’Estat al Tribunal Constitucional.

Primera expropiació, al Besòs i el Maresme

En aquest sentit, la Llei 4/2016 de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial ha servit per executar la primera expropiació del dret d’ús d’un pis buit, propietat del BBVA. L’habitatge, situat al barri del Besòs i el Maresme, al districte de Sant Martí, s’incorporarà al parc municipal de lloguer assequible de la ciutat.

La llei permet expropiar els habitatges situats en àrees amb una demanda residencial forta i acreditada, i han d’estar inscrits en el registre d’habitatges buits de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o ser susceptibles d’estar-ho.

El pis formarà part del parc municipal durant deu anys, el període màxim que estableix la llei.

Sanció per no oferir lloguer social 

La vigència renovada de la legislació catalana en habitatge també ha permès iniciar un procés sancionador a un gran tenidor d’habitatge. En aquest cas, la propietat va començar el procés de desnonament d’una família vulnerable al barri del Raval sense oferir-li abans un lloguer social.

En aquest cas s’ha aplicat la Llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, i, com que es tracta d’una infracció greu, es pot sancionar amb una multa de fins a 90.000 euros.

Aquest procediment és el primer que es posa en marxa des de l’aixecament de la suspensió de la llei. Actualment s’estan gestionant a la ciutat uns tres-cents casos més en què s’hauria d’haver ofert lloguer social en situacions semblants.


Què heu de fer per accedir a un habitatge públic?
Consulteu els passos a fer i els requisits.

Teniu problemes per pagar el lloguer?
Al web d’Habitatge trobareu ajuts i serveis d’atenció.

Teniu problemes per pagar la hipoteca?
Consulteu els ajuts per evitar perdre l’habitatge.

Teniu un pis per llogar?
Feu-ho amb el màxim de garanties a la Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona. Consulteu-ne les condicions.