Recuperada la memòria de la primera cooperativa de consum de Barcelona

09/01/2019 - 08:23 h

Arxiu. L'Arxiu del Districte de Sant Martí s'ha encarregat de recollir i encapsar la documentació de la Cooperativa L'Antiga del Camp de l'Arpa

L'Arxiu del Districte de Sant Martí s'ha encarregat de recollir i encapsar la documentació de la Cooperativa L'Antiga del Camp de l'Arpa.

Els tècnics de l’Arxiu de Sant Martí han treballat recentment en l’agrupació temàtica de la documentació que es troba a la seu de la cooperativa martinenca, la primera cooperativa de consum de tot Barcelona.

Els documents, que en general es troben en bon estat de conservació, s’han col·locat en 56 caixes d’arxivadors perquè posteriorment es traslladaran a les dependències de l’Arxiu per tal de seguir amb el procés de selecció, classificació, ordenació i registre individualitzat, amb l’objectiu de posar-ho a disposició de la ciutadania.

Els documents daten d’entre 1876 i 2008 i són d’índole diversa: escriptures, estatuts, reglaments, llibres d’actes, llibres de pagaments, llibretes de consum, comptabilitat i registre de socis.

Cooperativa l’Antiga del Camp de l’Arpa

L’any 1866 es va crearaquesta cooperativa en una primera seu al carrer de l’Arc de Sant Sever. El seu fundador i primer president va ser Joan Elías i Boxadera, el qual es va marcar com a objectiu principal la compra de queviures a l’engròs per vendre’ls als socis a un preu millor que el de mercat.

Ja entrats als anys trenta, la cooperativa va anar creixent tant en el nombre de socis com en el dels serveis que oferia: es van crear uns “Socors Mutus” per als associats, tot compensant d’aquesta manera la manca d’una seguretat social inexistent.

La seva davallada es va iniciar als anys 50 amb l’aparició dels supermercats i grans superfícies que els suposava una greu competència. Va ser el moment en què l’Antiga es va reconvertir cap a activitats de caire social i cultural, amb vetllades artístiques de les associacions Els Brucs i Rosa Mariner durant els caps de setmana.

L’any 2011 l’entitat va cedir el local a l’Ajuntament perquè no podien fer-se càrrec del cost de les obres de rehabilitació de l’edifici per motius estructurals i acústics. Actualment continuen amb les seves activitats al carrer Bolívia 49, mentre que l’antic edifici s’ha tancat juntament amb bona part de la seva documentació, que és la que ha estat recuperada per l’Arxiu de Sant Martí.