Sant Martí escolta als nens i nenes del districte

20/03/2019 - 12:20 h

Infància. El Pregó Infants de Sant Martí es va celebrar dimarts 19 de març al Centre Cultural La Farinera del Clot i hi van assistir més de 60 alumnes de les escoles del territori.

El Pregó Infants de Sant Martí es va celebrar dimarts 19 de març al Centre Cultural La Farinera del Clot i hi van assistir més de 60 alumnes de les escoles del territori.

Després de celebrar la lectura del Pregó dels Infants de Barcelona durant les Festes de Santa Eulàlia, el passat 12 de febrer, els infants del districte han estat elaborant el manifest que dimarts van llegir davant les autoritats de Sant Martí. Hi han participat els i les alumnes de les escoles Dovella, Concepción Arenal i La Sagrera.

En l’elaboració del manifest, a més de l’alumnat d’aquests centres educatius, han col·laborat també els i les alumnes de l’escola Voramar. En aquesta edició 2019, els infants han treballat sobre el tema vehicular el dret  a la participació en les seves múltiples formes.

Després de la lectura del Pregó, el president del Consell del Districte, Raimond Blasi, i la Consellera del Districte, Eva Campos, han valorat el manifest i han respost les preguntes que des de la graderia els anaven formulant els i les alumnes dels diferents centres educatius.

El Pregó dels Infants de Barcelona és un projecte educatiu liderat per l’Ajuntament, dirigit a nens i nenes de tercer, quart i cinquè de Primària de les escoles de la ciutat per a la promoció i la difusió dels drets dels infants. L’objectiu és iniciar els més petits i petites en processos participatius basats en la corresponsabilitat i la ciutadania activa i fer-los conèixer les seves institucions polítiques més properes.

El Pregó incideix en la importància de valors com la convivència i la participació, a més de potenciar la implicació de l’alumnat en la millora del seu entorn.

 

Funcionament del Pregó

Durant els mesos d’octubre i novembre, l’alumnat treballa el tema a l’aula. En aquestes sessions, els infants reflexionen sobre com participen en els diferents àmbits de la seva vida: a casa, a l’escola i a la ciutat. També debaten sobre com les persones adultes tenen en compte la participació dels infants i proposen diferents maneres de participar-hi.

A finals de novembre, es desenvolupa l’acte oficial de l’encàrrec del pregó per part de l’alcaldessa, on els infants es coneixen personalment. Durant els mesos de desembre a gener, totes les escoles treballen conjuntament per crear els versos del manifest.

La lectura del Pregó de Barcelona es fa públicament davant les autoritats i la ciutadania. Hi assisteixen l’alumnat de tots els centres participants en el programa i altres membres de la comunitat educativa que hi tinguin interès.

Tot just després de la lectura del pregó, es fa l’última activitat: la creació d’un manifest per part de les escoles de cada districte. Per mostrar aquest treball, es fa una trobada entre els i les representants polítics dels diferents districtes i les escoles on es comparteixen les propostes dels infants recollides en el manifest.

Aquesta fase final del projecte serveix perquè els nens i nenes tinguin un contacte directe amb la vida política del seu districte. D’aquesta forma, es crea un espai per fer arribar la seva opinió als i les governants.

Les escoles de cada districte troben un lloc per fer peticions que afecten de forma directa la vida dels infants. Per exemple, poden demanar millores als parcs, més neteja als carrers o la reducció de cotxes i motos.

Es tracta d’una gran oportunitat perquè la veu dels més petits i petites sigui escoltada!