Sant Martí farà 45 estudis d'impacte acústic amb diners de l'impost turístic

10/04/2019 - 12:15 h

Ajuntament. El projecte es durà a terme en els propers mesos juntament amb dos més: la recuperació de l'Espai Macosa i l'estudi de les masies històriques

En els propers mesos, Sant Martí invertirà 150.000 euros provinents de l'impost turístic per recuperar l'Espai Macosa, estudiar la memòria de les masies històriques i fer 45 estudis d'impacte acústic.

En els propers mesos, el Districte de Sant Martí desenvoluparà tres projectes amb recursos recaptats a través de l’Impost d’Estades d’Establiments Turístics (IEET) amb un cost total de 150.000€.

  • El projecte Des limita’m Sant Martí, que consisteix en la realització de 45 estudis d’impacte acústic mitjançant simulació informàtica.
  • Condicionament de l’Espai Cultural Can Girona – Macosa, a l’entorn de la xemeneia.
  • Visualització del passat històric a través de la història de les seves masies.

Estudis d’impacte acústic 

A través del projecte Des limita’m Sant Martí, pressupostat amb 87.433€, es realitzaran 45 estudis d’impacte acústic amb un sistema de simulació informàtica que permet determinar quina és la millor opció de situació dels escenaris d’activitats culturals i lúdiques que es desenvolupen al carrer pel que fa a la vesant de l’impacte acústic en la població.

El motiu pel qual es decideix destinar una part de l’impost turístic a aquests estudis és que el districte de Sant Martí és un territori de la ciutat molt extens i amb una gran diversitat d’activitats culturals al llarg de l’any moltes de les quals es desenvolupen en espais exteriors.

La demanda de l’activitat cultural al carrer, per tant, és creixent. En canvi, la normativa sobre l’impacte acústic la condiciona molt i la limita. Disposar dels resultats d’aquests estudis permetrà detectar els espais a on és factible compaginar el respecte a la normativa acústica amb l’activitat cultural, de manera que es podrà obtenir la disponibilitat d’aquests llocs amb més rapidesa, i es podrà donar resposta així a les demandes i les necessitats ciutadanes.

Espai Cultural Can Girona – Macosa

El projecte de condicionament de l’Espai Cultural Can Girona – Macosa es realitza a l’entorn de la xemeneia i consisteix en continuar i en enllestir la dignificació i la museïtzació d’aquest entorn representatiu de la memòria històrica del passat industrial del Poblenou.

D’una banda, es millorarà la qualitat de l’Espai Macosa, a la confluència dels carrers Llull i Provençals, amb la incorporació de canals de d’il·luminació nocturna a base de luminàries LED, per donar llum a la totalitat de plafons que mostren les imatges del passat de la Macosa, així com l’entorn i els fotovols històrics. Aquesta actuació contribuirà també a crear un espai més il·luminat en general durant la nit, i per tant, generarà més confiança i sensació de seguretat.

De l’altra, es completarà la rehabilitació de la Torre de les Aigües del Besòs i de la Casa de les Vàlvules, amb la creació d’una maqueta exterior realitzada en planxa de ferro, que s’ubicarà a la plaça Ramon Calsina, i que reproduirà en base a una fotografia aèria, l’estat del recinte de la Macosa l’any 1965. S’ampliarà de manera que també inclogui la reproducció del recinte industrial de Palo Alto. El material amb el qual es crearà aquesta maqueta serà de ferro fos, que era el material que es fabricava a Can Girona, fàbrica que després es va convertir en la Macosa, en homenatge al lloc on es col·locarà i en record del passat industrial.

Aquest projecte es desenvolupa amb col·laboració ciutadana: hi participen el grup de treballadors jubilats de Macosa, l’escola de disseny BAU, el Museu d’Història de Barcelona (MUHBA), l’AV del Poblenou, i l’Arxiu Històric del Poblenou. Té un cost de 53.066€.

Memòria de les masies històriques

El tercer projecte consisteix en estudiar fons inexplorats del passat històric de Sant Martí amb l’objectiu de fer-ne un recull de dades que permeti la recopilació en un document que faci possible la visita cultural dels espais a on encara pugui ser perceptible alguna resta d’aquest passat.

Es tracta de fer la recerca de nous espais històrics, en concret, de masies que encara estan dempeus, d’estudiar-les i ubicar-les en un mapa-guia que permeti la visita posterior. Es preveu una primera tirada d’aquesta guia de 5.000 exemplars. Es tracta d’un projecte al qual s’hi destinen 9.500€.