Sessions participatives sobre la pacificació dels carrers Muntanya i Eterna Memòria

18/11/2021 - 10:00 h

Participació. La remodelació d'aquesta via principal del Camp de l'Arpa del Clot està en fase de redacció de l'avantprojecte

L'objectiu, incorporar les aportacions veïnals a l'avantprojecte de reurbanització d'aquest entorn del Camp de l’Arpa del Clot, que instaurarà la prioritat a les persones vianants i incorporarà arbrat i zones d’estada

El Districte de Sant Martí ha programat un procediment participatiu amb el veïnat i les entitats per tractar la reurbanització dels carrers Muntanya (de Mallorca a Coll i Vehí) i Eterna Memòria (de Coll i Vehí a Freser), una artèria que travessa el barri del Camp de l’Arpa del Clot de cap a cap.

SESSIÓ PARTICIPATIVA SOBRE LA PACIFICACIÓ
DELS CARRERS MUNTANYA I ETERNA MEMÒRIA

DImarts 30 de novembre, a les 18 h
al Centre Cultural La Farinera del Clot
(Gran Via de les Corts Catalanes, 837)

La participació serà de tipus presencial, i per assistir-hi és recomanable la inscripció prèvia que es pot processar a través de l’enllaç següent:

Sessió participativa del 30/11: formulari d’inscripció

La presentació tècnica en aquesta trobada serà a càrrec de persones responsables de l’empresa pública Barcelona Infraestructures Municipals (BIMSA) i de la Direcció de Model Urbà de l’Ajuntament. S’hi presentarà l’avantprojecte tècnic i s’hi durà a terme un debat participatiu amb el veïnat i les entitats de l’entorn per tal de recollir les seves impressions i propostes.

Les iniciatives recollides es valoraran convenientment i, un cop analitzades, es posaran en comú en una segona trobada que previsiblement tindrà lloc el 19 de gener i que permetrà indicar quines poden ser considerades en l’avantprojecte i quines no ho poden ser, amb les corresponents argumentacions.

Detalls de la proposta de reurbanització

La proposta té com a objectiu clau el disseny d’un espai públic pacificat amb plataforma única amb prioritat per a les persones vianants, incorporant-hi arbrat i zones d’estada i resolent aspectes clau de mobilitat i accessibilitat urbana a la zona. Concretament es plantegen els següents objectius específics:

 • Pacificar el trànsit amb una proposta de plataforma única d’ús compartit.
 • Evitar el trànsit a través, fent possible la mobilitat restringida al veïnat.
 • Millorar l’accessibilitat a peu i bicicleta amb l’eliminació de les barreres arquitectòniques.
 • Incorporar arbrat i la vegetació autòctona per contribuir a l’absorció del CO2 i disminuir la pol·lució ambiental.
 • Dissenyar zones d’estada i integrar les terrasses de bar per generar un espai públic amable.
 • Incorporar diferents estrats vegetals per tal d’afavorir la biodiversitat.
 • Incorporar elements de mobiliari urbà ben dissenyats i harmònics en el seu conjunt.
 • Ordenar i racionalitzar l’ús i l’ocupació de l’espai urbà.
 • Projectar el nou espai amb criteris de sostenibilitat i eficiència energètica.
 • Millorar les condicions mediambientals del carrer i la resiliència del conjunt.
 • Fer ús de solucions constructives de mínim manteniment.
 • Incorporar bases drenants per afavorir la filtració de l’aigua i evitar les bases impermeables.
 • Millorar les condicions del substrat vegetal amb l’aprofitament natural de l’aigua .