S'inicia el procés participatiu del Pla Municipal.

26/02/2016 - 12:39 h

L’Ajuntament de Barcelona ha obert obre un procés de participació ciutadana per construir, pensar i debatre entre tots i totes les actuacions i prioritats dels propers tres anys. Un pas endavant en la construcció col·lectiva d’una ciutat més justa i democràtica. Al districte de Sant Martí s'han previst 20 cites presencials que es desenvoluparan durant els mesos de febrer, març i abril.

El Pla Municipal s’elabora a l’inici de cada mandat i estableix les línies prioritàries, els objectius i les actuacions de l’acció del govern. És, per tant, el full de ruta municipal que orienta quin model volem per la nostra ciutat.

A banda, també hi ha deu plans de districte amb una estructura similar, però amb objectius i actuacions pròpies.

L’Ajuntament de Barcelona ha obert obre un procés de participació ciutadana per construir, pensar i debatre entre tots i totes les actuacions i prioritats dels propers tres anys. Un pas endavant en la construcció col·lectiva d’una ciutat més justa i democràtica.

Com podeu participar-hi?

El procés de participació per al Pla municipal és un mètode híbrid entre les cites presencials i els espais digitals. Aquesta singularitat ha impulsat el naixement de la plataforma decidim.barcelona.

Gràcies a la plataforma decidim.barcelona es crea un espai de participació obert a tota la ciutadania, es fa visible tot el procés de manera transparent i traçable i hi ha un retorn de les propostes introduïdes.

Així, doncs, aquest procés ha estat pensat perquè durant tres mesos pugueu participar-hi de diferents maneres:

Les cites presencials són jornades, debats, trobades a l’espai públic i altres cites presencials per debatre propostes relacionades tant amb la ciutat, com amb els barris i districtes.

Al districte de Sant Martí s’han previst 20 cites presencials que es desenvoluparan durant els mesos de febrer, març i abril.

Els debats giraran al voltant de les següents temàtiques:

 • Turisme i usos de l’espai públic
 • Salut pública i qualitat ambiental
 • Empoderament i diagnosi del districte en el Pla d’Habitatge
 • Convivència intercultural a barri Besòs Maresme
 • Pacificació de la Meridiana (i entorns): espai públic, espai de tothom
 • Oci nocturn Responsable
 • Superilles
 • Gestió cívica
 • Pla Buits i Horts Urbans a l’eix Pere IV
 • Pla Sagrera des de Sant Martí
 • Memòria històrica, identitat de barri.
 • Festes majors
 • Priorització de propostes Pla Habitatge de Barcelona pel districte
 • Gossos i espai públic
 • Impuls i coordinació associativa
 • Esdeveniments esportius-culturals i espai públic
 • Plans de desenvolupament econòmic de proximitat de districte (alineat amb el Pla de Barris)
 • Òrgans de participació
 • Cultura popular i espais de creació
 • Assentaments migrants

Aquí podeu veure les cites presencials programades.

Aquí us  podreu descarregar el llistat de les properes cites programades.

Un cop finalitzi el procés participatiu, es redactarà el document amb les propostes finals, que es debatrà amb la resta de grups municipals i es presentarà al Plenari perquè l’aprovi definitivament.