Tres línies de subvenció per al comerç de proximitat i els establiments de restauració

25/07/2020 - 17:56 h

Comerç i consum. Ja es poden sol·licitar les subvencions per a l'enllumenat nadalenc, les subvencions per a la transformació digital del teu negoci, i els ajuts per incentivar la rebaixa de lloguers de locals comercials

Ja es poden sol·licitar les subvencions per a l'enllumenat nadalenc, les subvencions per a la transformació digital del teu negoci, i els ajuts per incentivar la rebaixa de lloguers de locals comercials

L’Ajuntament de Barcelona té obertes tres línies de subvenció dirigides al comerç de proximitat i als establiments de restauració de la ciutat, i ja es pot consultar tot allò que cal per sol·licitar-les.

SUBVENCIONS PER A L’ENLLUMENAT NADALENC
LAjuntament de Barcelona convoca les subvencions per a l’enllumenat nadalenc de les vies públiques i a l’interior dels aparadors dels establiments comercials de la ciutat per aquest any 2020.
Quines modalitats s’han convocat?
Se n’han convocat dues: la modalitat 1 va dirigida específicament a l’enllumenat a les vies públiques; la modalitat 2 està pensada per a l’enllumenat a l’interior dels aparadors dels establiments comercials.
A qui es dirigeix?
A les associacions de comerciants sense afany de lucre i que duguin a terme el projecte a Barcelona.
Quin import es subvenciona?
L’import serà del 75% del cost total del projecte.
On s’han de presentar les sol·licituds?
La documentació s’ha de presentar de forma telemàtica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona, seguint les instruccions indicades en aquest portal de tràmits. Caldrà disposar del corresponent certificat digital.

SUBVENCIONS PER A LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL DEL COMERÇ I LA RESTAURACIÓ
L’Ajuntament de Barcelona posa en marxa una línia de subvencions amb un pressupost de 500.000 euros per a la transformació digital del comerç de proximitat i la restauració de barri.
Quin objectiu té?
La situació de la covid-19 ha demostrat la importància que té per al comerç de proximitat i la restauració ser presents a l’entorn digital. L’ajuda econòmica forma part d’un paquet de mesures més ampli que inclou  també l’assessorament necessari per crear un pla de digitalització i l’accés a un catàleg formatiu amb més de 50 cursos en línia.
Quines modalitats s’han convocat?
Modalitat 1: Obtenir una presència bàsica o àmplia a Internet. Inclourà la subvenció, per exemple, de la creació de pàgines web.
Modalitat 2: Obtenir una presència activa a Internet. Inclourà, per exemple, el màrqueting en línia.
Modalitat 3: Transformació de l’establiment en Comerç i restauració Digital. Inclourà el desenvolupament, per exemple, de botigues en línia.
Modalitat 4: Digitalització dels processos de l’establiment. Inclourà, per exemple, la implementació de sistemes de cartelleria digital.
A qui es dirigeix?
Podrà ser sol·licitada exclusivament per a) establiments comercials individuals de venda al detall, b) parades de mercats municipals (la resta d’establiments comercials col·lectius de venda al detall en quedaran exclosos), i c) establiments comercials individuals que prestin algun dels següents serveis: tallers i serveis de reparacions mecànics, serveis fotogràfics i audiovisuals, copisteries i arts gràfiques, serveis de reparacions, agències de viatges detallistes, tintoreries i bugaderies, perruqueries, salons d’estètica i bellesa, servei de menjar preparat i càtering, bars i restaurants i clíniques veterinàries amb botiga física.
Quin import es subvenciona?
La quantia és del 50% del cost de projecte, amb un import màxim de 7.500,00 € per sol·licitud. Quedarà a càrrec de la persona peticionària l’aportació de la resta del cost bé directament o per cofinançament de tercers (ens públics o privats, nacionals o internacionals).

AJUT ECONÒMIC PER INCENTIVAR LA REBAIXA DE LLOGUERS DE LOCALS COMERCIALS
Presentació de sol·licituds: del 3 de juliol al 2 de setembre
LAjuntament de Barcelona posa en marxa un ajut econòmic dirigit a persones físiques o jurídiques que siguin arrendadores de béns immobles destinats a locals comercials que redueixin el lloguer als seus arrendataris de forma significativa durant un període mínim de sis mesos des de la declaració de lestat dalarma per la covid-19.
Limport és de 600 € si els propietaris rebaixen la quantia entre un 25 i un 50 %, i de 1.200 € si la rebaixa és superior al 50 %. A la concessió daquests ajuts —que es transferiran en un pagament únic—, el consistori hi destina un pressupost total dun milió deuros.