ZBE: acaben les moratòries per a camions i autocars petits sense distintiu ambiental

07/01/2022 - 11:29 h

Medi ambient i sostenibilitat. Des de l'1 de gener, aquests vehicles no poden circular per la Zona de Baixes Emissions (ZBE).

Des de l'1 de gener, aquests vehicles no poden circular per la Zona de Baixes Emissions (ZBE). Tanmateix, podran circular-hi excepcionalment les persones propietàries d'aquests vehicles que aportin una declaració signada en què es comprometin a renovar o adaptar els vehicles contaminants abans del juny del 2022.

El passat 10 de desembre, les administracions amb competències sobre la Zona de Baixes Emissions (ZBE) Rondes de Barcelona (Àrea Metropolitana de Barcelona-AMB, Ajuntament de Barcelona i Generalitat de Catalunya) van arribar a un acord amb les associacions representants del col·lectiu professional del transport de mercaderies per carretera.

D’aquesta manera, es permetrà la circulació de vehicles sense etiqueta de la DGT, camions i autocars petits (N2, N3 i M2) afectats per la fi de la moratòria el 31 de desembre del 2021, sempre que els propietaris signin una declaració responsable de voluntat de compra d’un vehicle nou. Aquesta declaració comporta el compromís de fer el canvi de vehicle abans del 30 de juny de 2022.

L’objectiu és reconèixer la voluntat del sector de renovar les flotes amb vehicles més nets i sostenibles i, alhora, permetre als propietaris de vehicles sense distintiu ambiental de la DGT continuar circulant per la ZBE un cop acabada la moratòria mentre esperen que els arribi el vehicle substitutori amb etiqueta.

Les primeres dades obtingudes sobre l’impacte de la ZBE indiquen que, des de l’anunci de la mesura (2017) fins al 2021, el factor mitjà d’emissió del parc de vehicles circulants s’ha reduït en un 20% en el cas de les PM10 i en un 50% en el cas del diòxid de nitrogen (NOX).