Les Comissions Consultives tenen una funció d'efectes informatius i de participació.

Cada Districte, en funció de les seves necessitats i prioritats, en té un nombre determinat, habitualment tres, tot i que se’n poden crear d’especials segons els assumptes que s’hi hagin de tractar. En el cas de Sant Martí, n'existeixen cinc, que són les següents:

  •  la Comissió d'Urbanisme i Obres,
  •  la Comissió de Medi Ambient,
  •  la Comissió de Serveis a les Persones, Acció Social i Ciutadania,
  •  la Comissió de Via Pública, Seguretat, Mobilitat i Serveix, i
  •  la Comissió de Promoció Econòmica.

Aquestes comissions es reuneixen de manera ordinària abans de la convocatòria de cada Consell de Districte i són obertes a la ciutadania.

Color
Català
Forma quadrat

Comissions consultives (22.11.2021). Sessió ordinària. novembre.

22/11/2021

Comissions consultives (27.09.2021). Sessió ordinària. Setembre.

27/09/2021

Comissions consultives (28.06.2021). Sessió ordinària. juny.

28/06/2021

Comissions consultives (29.04.2021). Sessió ordinària. abril.

29/04/2021

Comissions consultives (17.02.2021). Sessió ordinària. febrer.

17/02/2021

Comissions consultives (18.11.2020). Sessió ordinària. novembre.

18/11/2020

Comissions consultives (22.09.2020). Sessió ordinària. Setembre.

22/09/2020

Comissions consultives (22.06.2020). Sessió ordinària. juny.

22/06/2020

Comissions consultives (22.04.2020). Sessió ordinària. abril.

22/04/2020

Comissions consultives (19.02.2020). Sessió ordinària. febrer.

19/02/2020