És l’òrgan de representació i de participació col·lectiva del districte. La presidència recau en un regidor / regidora, nomenat per l’alcalde, i està constituït per consellers i conselleres en una representació proporcional als resultats electorals del territori que representa.

Els consellers i conselleres de districte els proposen directament els grups polítics electes i són nomenats per l’alcalde. El nombre de membres de cada grup polític ha de ser proporcional als resultats obtinguts al districte en les eleccions municipals per a cadascun dels partits o coalicions que s´hagin presentat al territori de cadascun dels districtes i que hagin obtingut un mínim del 5% dels vots del districte corresponent.

Les seves principals funcions són informar sobre proposicions, i també proposar plans i programes sobre temàtiques que afectin el territori. Aproven la distribució de la despesa assignada al Districte i el Pla d’Actuació Municipal de Districte (PAD).

El Consell del Districte de Sant Martí està format per: 
•    La presidència del Consell 
•    Vint-i-un consellers i conselleres 
•    El/la regidor/a del Districte 
•    Els regidors i regidores adscrits 

El regidor/a de Districte i els regidors/es adscrits/es actuen amb veu i sense vot. També poden assistir-hi, amb veu i sense vot, el/la gerent del Districte o qualsevol altra persona quan sigui requerida per facilitar la presentació dels punts de l’ordre del dia. El/la cap de la Secretaria Jurídica del Districte actua de secretari/ària.

Es reuneix en sessió ordinària, oberta a tothom, cada dos mesos. El públic pot participar sobre els punts de l'ordre del dia, sempre que ho sol·liciti prèviament.

Color
Català
Forma cercle

Consell de Districte (03.12.2020). Sessió ordinària. desembre.

03/12/2020

Consell de Districte (08.10.2020). Sessió ordinària. octubre.

13/10/2020

Consell de Districte. Sessió de constitució. Sessió extraordinària. juliol.

25/07/2019

És l’òrgan de representació i de participació col·lectiva del districte. La presidència recau en un regidor o regidora, nomenat per l’alcalde o l’alcaldessa, i està constituït per consellers i conselleres en una representació proporcional als resultats electorals del territori que representa.

Els consellers o les conselleres de districte els proposen directament els grups polítics electes i són nomenats per l’alcalde o l’alcaldessa. 

El nombre de membres de cada grup polític ha de ser proporcional als resultats obtinguts al districte en les eleccions municipals per a cadascun dels partits o coalicions que s’hagin presentat al territori de cadascun dels districtes i que hagin obtingut un mínim del 5% dels vots del districte corresponent.

Les seves funcions principals són informar sobre proposicions, i també proposar plans i programes sobre temàtiques que afectin el territori. Aproven la distribució de la despesa assignada al Districte i el Pla d’actuació municipal de districte (PAD).

El Consell del Districte de Sant Martí està format pels membres següents:

•    La presidència del Consell

•    Vint-i-u consellers i conselleres

•    El regidor o la regidora del Districte

•    Els regidors i les regidores adscrits

El regidor o la regidora de districte i els regidors o les regidores adscrits actuen amb veu i sense vot. També hi poden assistir, amb veu i sense vot, el o la gerent del Districte o qualsevol altra persona quan sigui requerida per facilitar la presentació dels punts de l’ordre del dia. El o la cap de la Secretaria Jurídica del Districte actua de secretari o secretària.

Es reuneix en sessió ordinària, oberta a tothom, cada dos mesos. El públic pot participar en els punts de l'ordre del dia, sempre que ho sol·liciti prèviament.

Mostra’n menys

dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 

Activitat del Consell de Districte

Consell de Districte (03.12.2020). Sessió ordinària. desembre.

03/12/2020

Consell de Districte (08.10.2020). Sessió ordinària. octubre.

13/10/2020
  • 2020