La Junta de Portaveus determina les proposicions o mocions presentades pels grups municipals que es debatran en cada sessió del Consell de Districte i n'aprova l’ordre del dia de cada sessió a proposta de la Comissió de Govern del Districte.

Està formada per:

•    el regidor/a de Districte (o el conseller/a en qui delegui)
•    els/les consellers/es portaveus de cada grup polític amb representació al Consell de Districte 

Els/les consellers/conselleres portaveus disposen de vot ponderat.

Color
Català
Forma cercle

Junta de portaveus (01/10/2020). Sessió ordinària. octubre.

01/10/2020

Junta de portaveus (30/06/2020). Sessió ordinària. juny.

30/06/2020

Junta de portaveus (24.11.2020). Sessió ordinària. novembre.

24/11/2020

Junta de portaveus (28.09.2020). Sessió ordinària. Setembre.

28/09/2020

Junta de portaveus (30.06.2020). Sessió ordinària. juny.

30/06/2020

Junta de portaveus (28.04.2020). Sessió ordinària. abril.

28/04/2020

Junta de portaveus (25.02.2020). Sessió ordinària. febrer.

25/02/2020

Junta de Portaveus (02.10.2019). Sessió ordinària. octubre.

02/10/2019

Junta de Portaveus (18.09.2019). Sessió ordinària. Setembre.

18/09/2019