Pla d’educació per a l’èxit escolar 2014-2016

L’èxit escolar ha esdevingut, els darrers anys, un objectiu prioritari dels sistemes educatius europeus. La millora de l’èxit escolar, a més d’augmentar les oportunitats de l’alumnat perquè permet la seva continuïtat en els ensenyaments postobligatoris, és l’indicador més objectiu de la millora dels centres i de la capacitat del professorat.