Raimond Blasi i Navarro

Grup Municipal Demócrata (PDeCAT)
CV (PDF)
Retribucions La seva retribució és la que li correspon com a regidor.

President

President del Districte de Sant Martí
Regidor del Consell Municipal
Regidor adscrit del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT)