Línia estratègica

01

Impulsar l’ocupació dels veïns i les veïnes en situació d’atur

Apropar al territori els recursos ocupacionals de Barcelona Activa per tal que s’identifiquin com a recursos de Districte i arribin a perfils socioeconòmics de població que no en són usuaris habituals

2018Mesura plurianual 2018-2022

Accions per al foment de l’ocupació juvenil de qualitat a Sant Martí

2018Mesura plurianual 2018-2022

Nou dispositiu d’inserció sociolaboral per a persones joves amb problemàtiques de salut mental i/o patiment psicològic

2018Mesura plurianual 2018-2022

Projectes d’atenció integral i d’impuls per a l’ocupació

2018Mesura plurianual 2018-2022

Accions de formació-capacitació ocupacional i professionalitzadora adreçades als veïns i les veïnes en situació d’atur

2018Mesura plurianual 2018 - 2022

Contractació de persones en situació d’atur mitjançant projectes integrals amb contractació o altres mesures d’experienciació laboral

2018Mesura plurianual 2018-2022

Ajuts a la contractació per fomentar l’ocupació de qualitat

2018Mesura plurianual 2018-2022

Dinamització de la Taula d’Ocupació del districte de Sant Martí

2018Mesura plurianual 2018-2022

Equip del Pla ‌‌

Per a qualsevol consulta referent al Pla de Desenvolupament Econòmic, contacta amb nosaltres.