Línia estratègica

05

Promoure la innovació i inclusió social digital

La presència important d’iniciatives econòmiques basades en noves tecnologies, recolzades en plataformes de procomú i codi obert i que es basen en noves formes d’organització laboral o de relació amb la propietat, fa del tot pertinent que al districte de Sant Martí es treballi per donar suport a aquest tipus d’iniciatives que seran cada cop més nombroses i rellevants en el context socioeconòmic de la ciutat, al foment de noves formes d’incubació.

En línia amb la mesura de govern Transició cap a la sobirania tecnològica, Pla Barcelona Ciutat Digital, es desenvoluparan mesures dins de l’Eix 2, empreses i entitats socials, específicament en l’apartat de la innovació social digital, l’economia circular i col·laborativa i el moviment maker que està present en el Districte.

Paral·lelament, i en línia amb la mesura de govern Parc Tecnològic Barcelona Activa: un espai de referència per a la “Indústria Avançada” a Barcelona, es desenvoluparan mesures que consolidin aquest espai com a equipament de referència en indústria avançada.

Suport als i les fabricants de la nova era digital/makers

2018Mesura plurianual 2018-2022

Foment de les xarxes i plataformes de consciència col·lectiva per a la sostenibilitat i la innovació social

2018Mesura plurianual 2018-2022

Combatre la bretxa digital

2018Mesura plurianual 2018-2022

Equip del Pla ‌‌

Per a qualsevol consulta referent al Pla de Desenvolupament Econòmic, contacta amb nosaltres.