Línia estratègica

06

Promoure i impulsar l’Economia Social i Solidària al Districte

El districte de Sant Martí compta amb el 12% de totes les iniciatives socioeconòmiques que podem situar sota el paraigua de l’Economia Social i Solidària; destaca l’existència de 216 entitats del tercer sector social –el 9% del total de la ciutat–, 183 societats laborals, 145 cooperatives –dues de les quals són d’iniciativa social i on destaquen el nombre de promocions d’habitatge cooperatiu–, set grups de consum, quatre centres especials de treball, tres bancs del temps, dues iniciatives de gestió comunitària, un mercat d’intercanvi i dues empreses d’inserció.

Aquestes xifres no són gens menyspreables, però el model d’Economia Social i Solidària pot desenvolupar-se encara més. Per això, cal generar actuacions que facin que el model esdevingui una alternativa real a l’hora d’iniciar projectes i promoure l’emprenedoria dintre d’aquest paraigua per a les externalitats positives que generen aquestes iniciatives en el territori, alhora que s’impulsen accions per enfortir-ne i enxarxar l’existent.

Posada en marxa del centre municipal de referència en innovació socioeconòmica

2018Mesura plurianual 2018-2022

Promoció de nova Economia Social i Solidària

2018Mesura plurianual 2018-2022

Accions d’acompanyament, formació i sensibilització a persones i iniciatives

2018Mesura plurianual 2018-2022

Visibilització d’iniciatives existents d’Economia Social i Solidària

2018Mesura plurianual 2018-2022

Promoció de l’Economia Social i Solidària des de l’impuls comunitari

2018Mesura plurianual 2018-2022

Impuls a iniciatives empresarials de l’Economia Social i Solidària existents a Sant Martí

2018Mesura plurianual 2018-2022

Projectes singulars de l’ESS al districte de Sant Martí

2018Mesura plurianual 2018-2022

Dinamització de la Taula d’Economia Social i Solidària del Districte

2018Mesura plurianual 2018-2022

Equip del Pla ‌‌

Per a qualsevol consulta referent al Pla de Desenvolupament Econòmic, contacta amb nosaltres.