Línia estratègica

07

Promoure el retorn social i territorial de l’activitat turística

Ja hem apuntat que hi ha un desajust entre els impactes negatius que genera el turisme sobre les persones que viuen a Barcelona i el retorn d’aquesta activitat sobre els territoris immediats on aquest s’instal·la. Segurament no és només un problema de percepció, sinó també que les plusvàlues generades pel turisme no beneficien les persones més desafavorides, ni tan sols es queden a la ciutat en una part significativa.

Promoure aquest retorn social no és només una qüestió de la contribució que han de fer els agents turístics en tant que actors econòmics i membres de la societat. Es tracta també de fomentar la coordinació i la cooperació entre aquests actors per tal d’afavorir el seu impacte econòmic sobre el teixit socioeconòmic i de proximitat del Districte.

Quan es parla de retorn social, no vol dir només transferències econòmiques via impostos turístics, sinó també fomentar l’ocupació digna i de qualitat en el sector (amb especial èmfasi en la lluita contra la precarietat de les dones en aquest àmbit) i la sensibilitat per promocionar els elements de proximitat des dels allotjaments o el desenvolupament de projectes en els entorns on els equipaments turístics estan situats. En aquest sentit, Sant Martí gaudeix de recorregut en aquest context, ja que esdevé un Districte de referència pel que fa a actuacions d’aquest tipus i vol seguir encapçalant accions en aquest àmbit.

Visibilitat, difusió i expansió de l’experiència del Barcelona Forum District

2018Mesura plurianual 2018-2022

Cens d’operadors i activitat relacionada amb el turisme a partir del PAD

2018Mesura plurianual 2018-2022

Consolidació d’espais de trobada entre operadors turístics i agents territorials

2018Mesura plurianual 2018-2022

Foment de la responsabilitat social empresarial dels hotels de la zona

2018Mesura plurianual 2018-2022

Territorialització dels criteris de sostenibilitat i/o segell de qualitat en l’àmbit laboral del sector turístic

2018Mesura plurianual 2018-2022

Difusió dels actius i punts d’interès de Sant Martí per part dels operadors turístics per tal de retenir els i les visitants al Districte i incrementar la seva despesa al territori

2018Mesura plurianual 2018-2022

Equip del Pla ‌‌

Per a qualsevol consulta referent al Pla de Desenvolupament Econòmic, contacta amb nosaltres.