Línia estratègica

08

Promoure un nou model per a la promoció de l’activitat econòmica al territori

El Pla de Desenvolupament Econòmic planteja un nou model d’impuls del desenvolupament local a Sant Martí basat en l’articulació i la implicació dels diferents actors del territori. Per això, aquest model està coproduït per l’Administració municipal (les diverses àrees de l’Ajuntament, Districte i Barcelona Activa), el teixit social i comunitari (associacions de comerciants i associacions de veïns i veïnes, entitats del territori, plataformes i entitats d’Economia Social i Solidària així com centres universitaris i de transferència de recerca) i el teixit econòmic (comerços i serveis de proximitat i empreses).

Aquesta nova estratègia de lideratge públic de naturalesa mixta, pública-comunitària-privada tindrà com a objectiu millorar les condicions de vida de la població del Districte basant-se en:

  • Facilitar el desenvolupament de rols diferents i més flexibles de l’Administració local: des de la més convencional de prestació de serveis a la promoció i facilitació de projectes compartits amb altres agents del territori, així com la coproducció d’accions.
  • Reconèixer, promocionar i donar suport al teixit comunitari en desenvolupament local que per definició genera activitat econòmica arrelada al territori. Són diverses les entitats, plataformes i agents socials que juguen un paper important en l’impuls i el desenvolupament d’iniciatives d’Economia Social i Solidària, l’autoocupació o el desenvolupament comercial.                  
  • Incorporar els vincles amb les empreses i agents econòmics que operen al territori en el disseny i desenvolupament d’accions de desenvolupament local.
Procés de nou lideratge públic del 22@

2018Mesura plurianual 2018-2022

Identificació i mapatge del conjunt de recursos ocupacionals i formatius d’entitats i operadors públics del Districte

2018Mesura plurianual 2018-2022

Elaboració d’un informe de diagnosi anual sobre la realitat socioeconòmica de Sant Martí

2018Mesura plurianual 2018-2022

Equip del Pla ‌‌

Per a qualsevol consulta referent al Pla de Desenvolupament Econòmic, contacta amb nosaltres.