Línia estratègica

09

Impulsar una major contractació pública socialment responsable des del Districte

La contractació pública social esdevé un instrument de l’Administració pública per impulsar criteris socials en els processos de contractació pública i una eina per reforçar els impactes positius de l’activitat econòmica com a generadora d’ocupació, treball digne, inclusió i cohesió socials així com comerç ètic als barris.

El 2016 s’elaborà la Guia de contractació pública social, elaborada a partir del consens amb el sector empresarial, sindicats, associacions i entitats. La Guia preveu la inclusió als plecs de licitacions públiques de requisits per reduir la importància de l’oferta econòmica en la valoració de propostes, i d’altres per potenciar la protecció de petites i mitjanes empreses, els drets laborals, l’Economia Social i Solidària, el comerç just, la igualtat de gènere, la inserció de col·lectius vulnerables, el respecte a la diversitat funcional o la conciliació. http://ajuntament.barcelona.cat/contractaciopublica/ca/

L’aplicació de la guia s’ha traduït el 2017 en un nou decret que regula la contractació pública sostenible que s’aplica a tots els tipus de contractes tant de l’Ajuntament com d’empreses i entitats amb participació pública majoritària i inclou mesures socials, ambientals i d’innovació.

Vetllar pel compliment de les obligacions socials de les empreses contractades per prestar serveis al Districte

2018Mesura plurianual 2016-2017

Equip del Pla ‌‌

Per a qualsevol consulta referent al Pla de Desenvolupament Econòmic, contacta amb nosaltres.