El Pla de Desenvolupament Econòmic de Sant Martí 2018-2022 incorpora un total de 48 mesures. En aquest apartat podràs consultar aquelles mesures que es troben actualment en marxa, així com el seu grau d'assoliment i notícies relacionades.

Ocupació de qualitat

 • Mesura 01.1
  Apropar al territori els recursos ocupacionals de Barcelona Activa per tal que s’identifiquin com a recursos de Districte i arribin a perfils socioeconòmics de població que no en són usuaris habituals
  Progrés 3

  2018Mesura plurianual 2018-2022

 • Mesura 01.2
  Accions per al foment de l’ocupació juvenil de qualitat a Sant Martí
  Progrés 4

  2018Mesura plurianual 2018-2022

 • Mesura 01.3
  Nou dispositiu d’inserció sociolaboral per a persones joves amb problemàtiques de salut mental i/o patiment psicològic
  Progrés 5

  2018Mesura plurianual 2018-2022

 • Mesura 01.4
  Projectes d’atenció integral i d’impuls per a l’ocupació
  Progrés 4

  2018Mesura plurianual 2018-2022

 • Mesura 01.5
  Accions de formació-capacitació ocupacional i professionalitzadora adreçades als veïns i les veïnes en situació d’atur
  Progrés 4

  2018Mesura plurianual 2018 - 2022

 • Mesura 01.6
  Contractació de persones en situació d’atur mitjançant projectes integrals amb contractació o altres mesures d’experienciació laboral
  Progrés 5

  2018Mesura plurianual 2018-2022

 • Mesura 01.7
  Ajuts a la contractació per fomentar l’ocupació de qualitat
  Progrés 5

  2018Mesura plurianual 2018-2022

 • Mesura 01.8
  Dinamització de la Taula d’Ocupació del districte de Sant Martí
  Progrés 4

  2018Mesura plurianual 2018-2022

 • Mesura 02.1
  Radiografia de la precarietat laboral al districte de Sant Martí
  Progrés 0

  2018Mesura plurianual 2018-2019

 • Mesura 02.2
  Accions específiques per a persones en situació de precarietat laboral
  Progrés 0

  2018Mesura plurianual 2019-2022

 • Mesura 02.3
  Promoure accions de divulgació i sensibilització envers el bon govern corporatiu en l’àmbit laboral
  Progrés 1

  2018Mesura plurianual 2018-2022

Desenvolupament i economia de proximitat

 • Mesura 03.1
  Enfortir la visibilitat del comerç
  Progrés 4

  2018Mesura plurianual 2018-2022

 • Mesura 03.2
  Afavorir l’associacionisme comercial
  Progrés 4

  2018Mesura plurianual 2018-2022

 • Mesura 03.3
  Millora de la competitivitat i l’emprenedoria
  Progrés 4

  2018Mesura plurianual 2018-2022

 • Mesura 03.4
  Potenciar sinergies amb altres sectors
  Progrés 4

  2018Mesura plurianual 2018-2022

 • Mesura 03.5
  Integrar hàbitat urbà i comerç
  Progrés 4

   

  2018Mesura plurianual 2018-2022

 • Mesura 03.6
  Posar en valor la contribució del comerç en la cohesió territorial i social
  Progrés 4

  2018Mesura plurianual 2018-2022

 • Mesura 03.7
  Dinamització de la Taula de Comerç del districte de Sant Martí
  Progrés 4

   

  2018Mesura plurianual 2018-2022

 • Mesura 04.1
  Explorar pols econòmics que té el territori per crear activació econòmica
  Progrés 1

  2018Mesura plurianual 2018-2022

 • Mesura 04.2
  Foment de projectes d’impuls socioeconòmic del districte de Sant Martí mitjançant instruments de finançament municipal
  Progrés 5

  2018Mesura plurianual 2018-2022

 • Mesura 04.3
  Dinamització del projecte de nous usos de l’equipament municipal de Palo Alto
  Progrés 1

  2018Mesura plurianual 2018-2022

 • Mesura 04.4
  Assessorament tècnic a projectes comunitaris i d’entitats del territori sobre ocupació i desenvolupament local, existents o emergents
  Progrés 4

  2018Mesura plurianual 2018-2022

 • Mesura 04.5
  Impuls d’accions d’informació i sensibilització sobre finançament alternatiu
  Progrés 3

  Impuls d’accions d’informació i sensibilització sobre finançament alternatiu

 • Mesura 04.6
  Creació d’eines per a l’activació de locals buits i contra la desertificació comercial
  Progrés 1

  2018Mesura plurianual 2018-2022

 • Mesura 04.7
  Acostar al territori els recursos i serveis de suport a l’emprenedoria i l’empresa de Barcelona Activa per tal que s’identifiquin com a recursos de Districte i arribin a perfils socioeconòmics de població que no és usuària habitual
  Progrés 3

  2018Mesura plurianual 2018-2022

 • Mesura 04.8
  Mesura de suport i dinamització a les empreses del polígon industrial de Sant Martí
  Progrés 4

  2018Mesura plurianual 2018-2022

 • Mesura 04.9
  Impuls de la responsabilitat social corporativa al districte de Sant Martí
  Progrés 2

  2018Mesura plurianual 2018-2022

 • Mesura 05.1
  Suport als i les fabricants de la nova era digital/makers
  Progrés 4

  2018Mesura plurianual 2018-2022

 • Mesura 05.2
  Foment de les xarxes i plataformes de consciència col·lectiva per a la sostenibilitat i la innovació social
  Progrés 4

  2018Mesura plurianual 2018-2022

 • Mesura 05.3
  Combatre la bretxa digital
  Progrés 3

  2018Mesura plurianual 2018-2022

Economia Social i Solidària

 • Mesura 06.1
  Posada en marxa del centre municipal de referència en innovació socioeconòmica
  Progrés 5

  2018Mesura plurianual 2018-2022

 • Mesura 06.2
  Promoció de nova Economia Social i Solidària
  Progrés 4

  2018Mesura plurianual 2018-2022

 • Mesura 06.3
  Accions d’acompanyament, formació i sensibilització a persones i iniciatives
  Progrés 4

  2018Mesura plurianual 2018-2022

 • Mesura 06.4
  Visibilització d’iniciatives existents d’Economia Social i Solidària
  Progrés 3

  2018Mesura plurianual 2018-2022

 • Mesura 06.5
  Promoció de l’Economia Social i Solidària des de l’impuls comunitari
  Progrés 3

  2018Mesura plurianual 2018-2022

 • Mesura 06.7
  Projectes singulars de l’ESS al districte de Sant Martí
  Progrés 4

  2018Mesura plurianual 2018-2022

 • Mesura 06.8
  Dinamització de la Taula d’Economia Social i Solidària del Districte
  Progrés 4

  2018Mesura plurianual 2018-2022

Turisme sostenible

 • Mesura 07.1
  Visibilitat, difusió i expansió de l’experiència del Barcelona Forum District
  Progrés 4

  2018Mesura plurianual 2018-2022

 • Mesura 07.2
  Cens d’operadors i activitat relacionada amb el turisme a partir del PAD
  Progrés 1

  2018Mesura plurianual 2018-2022

 • Mesura 07.3
  Consolidació d’espais de trobada entre operadors turístics i agents territorials
  Progrés 4

  2018Mesura plurianual 2018-2022

 • Mesura 07.4
  Foment de la responsabilitat social empresarial dels hotels de la zona
  Progrés 1

  2018Mesura plurianual 2018-2022

 • Mesura 07.5
  Territorialització dels criteris de sostenibilitat i/o segell de qualitat en l’àmbit laboral del sector turístic
  Progrés 1

  2018Mesura plurianual 2018-2022

 • Mesura 07.6
  Difusió dels actius i punts d’interès de Sant Martí per part dels operadors turístics per tal de retenir els i les visitants al Districte i incrementar la seva despesa al territori
  Progrés 2

  2018Mesura plurianual 2018-2022

Un nou lideratge públic

 • Mesura 08.1
  Procés de nou lideratge públic del 22@
  Progrés 4

  2018Mesura plurianual 2018-2022

 • Mesura 08.2
  Identificació i mapatge del conjunt de recursos ocupacionals i formatius d’entitats i operadors públics del Districte
  Progrés 1

  2018Mesura plurianual 2018-2022

 • Mesura 08.3
  Elaboració d’un informe de diagnosi anual sobre la realitat socioeconòmica de Sant Martí
  Progrés 5

  2018Mesura plurianual 2018-2022

 • Mesura 09.1
  Vetllar pel compliment de les obligacions socials de les empreses contractades per prestar serveis al Districte
  Progrés 5

  2018Mesura plurianual 2016-2017