Mesura

01.4

Projectes d’atenció integral i d’impuls per a l’ocupació

Progres 4

2018Mesura plurianual 2018-2022

En barris amb especial vulnerabilitat, es requereixen actuacions de millora de l’ocupabilitat que contemplin un ventall de mesures que sigui el més adaptable possible a les característiques i necessitats de la seva població en situació d’atur. Al mateix temps, s’ha de contemplar la complementarietat des de la col·laboració i la coordinació entre el conjunt de recursos i programes ocupacionals que les diferents entitats, teixit empresarial i sector públic ofereixen al territori.

En aquesta línia, i a la vista dels recursos existents, el Pla contempla els següents objectius:

  • Continuïtat del dispositiu d’atenció integral d’ocupació del barri del Besòs i el Maresme, per donar resposta a les necessitats d’atenció dels veïns i les veïnes, garantint que les persones que realitzen l’atenció disposen de formació en gènere per tal de recollir i atendre les diferències en les situacions i necessitats d’ocupació d’homes i dones. Aquesta previsió pressuposa el manteniment d’aquest dispositiu vinculat a la continuïtat del programa Treball als barris, finançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya.
  • Continuïtat del programa Làbora: el programa, implantat a Sant Martí entre altres districtes de la ciutat, posa a l’abast de les persones en risc d’exclusió social un mercat laboral reservat. Les entitats treballen així per fer l’encaix entre les persones usuàries derivades pels serveis socials i les ofertes facilitades per les empreses, oferint suport, formació i acompanyament en el procés d’inserció laboral. Al districte de Sant Martí es compta amb quatre punts Làbora; dos a la seu de la Creu Roja al carrer Joan d’Àustria i els altres dos a la seu de Formació i Treball al carrer Ramon Llull.
  • En el marc del projecte Pla de Barris, i en concret als barris de la Verneda i la Pau i del Besòs i el Maresme, es desenvoluparan diverses actuacions de foment i millora de l’ocupació i l’ocupabilitat en coordinació amb entitats del territori o amb les que tinguin projectes ocupacionals que impactin en aquests barris i que siguin complementàries a les existents. Una de les accions serà un dispositiu mòbil per apropar els recursos ocupacionals al barri de la Verneda i la Pau, que circularà i s’establirà en els punts de major afluència de gent. L’objectiu és donar a conèixer els recursos ocupacionals disponibles a la ciutat, per una banda, i poder oferir la possibilitat de fer reunions individualitzades i sessions grupals amb els veïns i les veïnes que vulguin treballar en la seva ocupabilitat de manera més aprofundida, per l’altra.
  • Donar suport, en el marc de la convocatòria de subvencions Impulsem el que fas, al finançament de projectes que, arrelats al territori, fomentin l’ocupació en barris del Districte i especialment amb col·lectius que presentin alguna vulnerabilitat i que per les seves especificitats poden tenir més dificultats per accedir a recursos ocupacionals més institucionalitzats.
  • Portar al territori programes per a l’acompanyament a la recerca de feina, que inclouen formació en competències transversals, eines per a la recerca de feina i coaching grupal, que requereixen ancoratge territorial, com és el cas del programa Mentoring +40, del qual de març al juny de 2017 se n’ha dut a terme una edició amb 26 persones en situació d’atur participants i 10 mentors i mentores provinents d’entitats del teixit associatiu del Districte.
                                       

 

Equip del Pla ‌‌

Per a qualsevol consulta referent al Pla de Desenvolupament Econòmic, contacta amb nosaltres.